Zvyšování účinnosti a efektivity3

Prostor pro trvale udržitelný úspěch a prosperitu vaší firmy

Již více než 35 let poskytuje společnost Ingenics po celém světě poradenství firmám z různých odvětví při plánování, optimalizaci a kvalifikaci během celého procesu tvorby hodnot.

Společnost Ingenics se přitom zaměřuje na tyto tři oblasti: plánování výroby, plánování logistiky a organizaci práce, přičemž společným jmenovatelem těchto klíčových činností je vždy zvyšování účinnosti a efektivity³.

Portfolio služeb uzavírají rozhodující odborné kompetence v oblasti Industry 4.0, interim management odpovídající očekávání zákazníků a inženýrské a servisní služby zaměřené na konkrétní potřeby a požadavky našich klientů.

Klíčové činnostiKlíčové oblasti