Technologie 3D tisku

3D tisk patří k průmyslovým technologiím budoucnosti. Proto stojí v současnosti stále více podniků před rozhodnutím zahájit výrobu za pomoci 3D tisku. V této situaci nyní společnost Ingenics vyvinula komplexní 4-fázový model industrializace technologie 3D tisku, který je dosud na trhu jedinečný a který Vás optimálně podpoří při rozhodování a následné implementaci ve Vašem podniku.

Vaší výhodou je, že odborníci společnosti Ingenics cíleně kombinovali při vývoji komplexního 4-fázového modelu své dlouholeté zkušenosti z projektů plánování výroby a logistiky s fundovanými znalostmi technologie 3D tisku. Dosud jedinečná metoda na trhu: Zavedení technologie 3D tisku je u společnosti Ingenics od samého začátku v kontextu plánování výroby. Díky tomu se efektivně zamezí izolovanému posuzování technologických a ekonomických hledisek a vše se sjednotí do komplexní inovativní metody.

Metodický postup ve všech čtyřech fázích

4-fázový model se v zásadě vyznačuje metodickým postupem ve všech čtyřech fázích:

1. fáze: Zpracování individuální strategie 3D tisku

Na prvním místě 4-fázového modelu stojí zpracování individuální strategie 3D tisku pro Vás podnik, a to se stálým přihlížením k obecným strategickým otázkám, např. jak bude technologii akceptovat trh ve Vašem zákaznickém prostředí a jaký je vývojový potenciál rentability. K tomu přistupuje prvotní „dílčí screening" pro výběr úseků, které jsou ve Vašem podniku vhodné pro 3D tisk.

2. fáze: Specifický výběr produktu a jeho vývoj

Dílčí screening pokračuje kontinuálně ve 2. fázi specifickým výběrem produktu a jeho vývojem, včetně konstruktivní optimalizace vybraných produktů z hlediska lehké konstrukce a funkční integrace. Ve 2. fázi se také provádí výběr aditivních výrobních postupů vhodných pro Vaše požadavky s přihlédnutím k počtu kusů, materiálu a požadavkům na kvalitu.

3. fáze: Detailní plán nových výrobních míst

Vyjdeme-li z odpovědi na konkrétní otázky – např. centrální či decentrální výroba – následuje ve 3. fázi detailní plán nových výrobních míst ve Vašem podniku. Podpora společnosti Ingenics přitom sahá až po podrobný plán vzhledu (layout) a zařízení.

4. fáze: Uvedení do provozu a další optimalizace

V průběhu uvedení do provozu definuje společnost Ingenics v závěrečné 4. fázi společně s Vámi opatření, která jsou nezbytná pro další optimalizaci Vašich výrobních procesů a trvale udržitelnou kvalifikaci Vašich zaměstnanců. Praktická realizace bezprostředně navazuje.

Shrnutí

Společnost Ingenics Vám nabízí v podobě svého 4-fázového modelu industrializace technologie 3D tisku, který je dosud na trhu jedinečný, dále kompetentní a zároveň rozsáhlou poradenskou službu, a to s přihlédnutím ke všem relevantním aspektům z hlediska celkového kontextu.

Kromě toho čerpáte výhody především u otázek technologií vyplývajících z technologického partnerství, které společnost Ingenics uzavřela v roce 2015 se společností Laser Zentrum Nord (LZN). Toto laserové centrum LZN je v oblasti 3D tisku považováno za jedno z předních výzkumných pracovišť a optimálně doplňuje centrální kompetence společnosti Ingenics při zpracování 4-fázového modelu.

Kontaktujte nás, pokud byste se chtěli dozvědět víc o tématu tisk ve 3D.

powered by webEdition CMS