Inovativní výrobní technologie

V průběhu strategie Průmysl 4.0 postupuje digitalizace ve všech hospodářských odvětvích stále intenzivněji a rychleji. Udržet krok s tímto razantním vývojem vyžaduje od stále více podniků kompetentní podporu ze strany profesionálního partnera, jakým je společnost Ingenics Digital Solutions, která disponuje nezbytnými odborníky v této oblasti. To určitě platí také pro Váš podnik – např. když se jedná o využití a další vývoj inovativních výrobních technologií.

Spolupráce člověka s robotem (německá zkratka MRK)

Optimalizované využití robotických systémů bude hrát v budoucnu stále důležitější roli. Pro dosažení maximální efektivity montáže budou roboti a lidé spolupracovat mnohem víc, než jak tomu bylo a je v tradičních továrnách.

Experti společnosti Ingenics Digital Solutions pro Vás zpracovali obsáhlý katalog kritérií pro systematickou identifikaci, analýzu a hodnocení případů aplikace spolupráce člověka s robotem, protože pro takové pracovní prostředí je nutné nejen vyvinout koncepci, ale tu také implementovat a prokázat její životaschopnost v praxi. Díky používání katalogu kritérií pro Vaši montáž se z nabídky možných využití identifikují a klasifikují potenciálně realistické případy aplikace.

Společnost Ingenics Digital Solutions má nepochybně znalosti a zkušenosti v oblasti plánování a realizace montáže, tedy v oblastech, které jsou pro zhodnocení využití spolupráce člověka s robotem nezbytné. Spolu se specifickými odbornými vědomostmi o vlastnostech robotů určených pro spolupráci s člověkem a systematickým postupem při analýze a hodnocení Vám společnost Ingenics Digital Solutions nabízí všechny předpoklady pro to, aby byla rychlá a transparentní identifikace možných aplikací spolupráce člověka s robotem a jejich realizace proveditelná také ve Vašem podniku.

Zjistit víc

3D tisk

Už na počátku roku 2015 uzavřela společnost Ingenics AG smlouvu o spolupráci s hamburskou společností LZN Laser Zentrum Nord GmbH a vstoupila do předního průmyslového pracovního fóra „Light Alliance".

Fórum Light Alliance si za jeden z hlavních úkolů určilo iniciování výzkumných a vývojových projektů se zaměřením na realizaci funkčně optimalizovaných a z hlediska využívaných zdrojů efektivních produktů při využití nejmodernější hospodářské laserové výrobní techniky. Tyto výzkumné a vývojové projekty realizuje LZN, v případě potřeby se zapojením Institutu laserové techniky a systémové techniky zařízení (Institut für Laser- und Anlagensystemtechnik /iLAS) Technické univerzity Hamburg-Harburg. Podniky zapojené jako partneři přicházejí v rámci workshopů s náměty a strategiemi, ze kterých mají na konci procesu profitovat všichni projektoví partneři – a samozřejmě také Vy jako zákazník.

Metoda aditivní výroby, která je v centru všech aktivit, je v Německu známa především jako „3D tisk". S ohledem na Průmysl 4.0 očekávají od metody laserové technologie mimořádné věci v neposlední řadě odborníci společnosti Ingenics Digital Solutions: krom jiného znásobení produktivity laserového tisku při současném snížení výrobních nákladů.

Zjistit víc

Shrnutí

Společnost Ingenics Digital Solutions aktuálně nepracuje pouze na řešeních nové kvality spolupráce člověka s robotem a tisku 3D, ale ověřuje pro Vás také nové technologické metody z hlediska jejich využitelnosti v praxi. Možnosti využití a potenciály nebudou v tomto oboru budoucnosti ještě dlouho vyčerpány.

Současně se dál systematicky rozšiřuje interní expertíza strategie Průmysl 4.0 a s tím spojený vědomostní náskok společnosti Ingenics Digital Solutions. To vše samozřejmě pro blaho a ku prospěchu zákazníků, jako jste Vy.

Kontaktujte nás, pokud byste se chtěli dozvědět víc o tématu inovativní výrobní technologie.

powered by webEdition CMS