Ingenics a Audi pracují na řešeních pro novou kvalitu spolupráce člověka s robotem

Optimalizovaná montáž v kontextu strategie Průmysl 4.0

V kontextu strategie Průmysl 4.0 bude hrát optimalizované využití robotických systémů stále důležitější roli. Pro dosažení maximální efektivity montáže musí roboti a lidé spolupracovat mnohem úžeji, než jak to bylo a je obvyklé v tradičních továrnách. Společnosti Audi a Ingenics pracují v Ingolstadtu intenzívně na nových řešeních spolupráce člověka s robotem.

Další rozvoj výroby ve znamení strategie Průmysl 4.0 musí umožnit využití robotů v úzké spolupráci s lidmi bez nákladných ochranných zařízení, takže se budou lidé a roboti optimálně a bezpečně doplňovat. V oblasti finální montáže vozidel identifikuje a analyzuje společnost Ingenics AG v současné době spolu se společností Audi AG v Ingolstadtu možnosti využití pro pilotní aplikace.

Dosud se z bezpečnostních důvodů striktně oddělovala pracovní místa určená osobám a robotům. Pracovní úseky byly zpravidla vymezeny ochrannými ploty, aby bylo možné zabránit kolizi člověka s robotem. V důsledku toho se ale také zamezilo tomu, aby se vyčerpaly možnosti významného potenciálu efektivní a bezproblémové výroby. Na mnoha místech se nyní vytvářejí nové koncepce spolupráce člověka s robotem. „Spolupráce člověka s robotem se nyní bude muset organizovat nově na velké vzdálenosti," říká projektový manažer společnosti Ingenics Thomas Kleinbeck.

Člověk v digitálním prostoru
Tam, kde se dnes člověk a robot náhodně střetnou, je obvyklé, že se stroj zastaví, jakmile je identifikována potenciálně nebezpečná situace. Následně se zastaví výroba, případně je dočasně zcela ochromená. Působí to téměř anachronicky, zatímco probíhají diskuse o strategii Průmysl 4.0. „S tím se už déle nemůžeme spokojit," říká Thomas Kleinbeck, „naléhavě potřebujeme nové koncepce ochrany, které dovolí úzkou spolupráci bez zastavení výroby." Systém musí podle Thomase Kleinbecka registrovat aktuální činnosti a na základě celkového kontextu a rovněž aktuální situace potenciál ohrožení exaktně posoudit „Standardizace ochranných systémů v souladu s kontextem a jejich integrace do inteligentního výrobního prostředí jsou předpokladem pro to, aby bylo možné roboty ekonomicky smysluplně využívat ve smíšeném pracovním prostředí."

Pokud se pracovní úseky člověka a stroje překrývají, jsou a zůstávají spolehlivé ochranné systémy nepostradatelné. „To nechceme a přirozeně nebudeme zpochybňovat," říká Thomas Kleinbeck. „Usilujeme o to, aby nikdy nebylo nutné robota zastavit nebo ho v jeho činnosti významně omezit, aby byla výroba co nejefektivnější a výhody člověka a robota optimálně propojené." Díky inteligentní souhře čidel, softwaru a robotů s lehkou konstrukcí může systém vypočítat všechna rizika a dát podnět k ochranným opatřením, jaká představují vybočení, přizpůsobení rychlostí a pohybů atd.

Výběr a realizace
Společnost Ingenics AG vypracovala obsáhlý katalog kritérií pro možnou systematickou identifikaci, analýzu a hodnocení spolupráce člověka s robotem, protože pro tzv. kyber-fyzikální pracovní prostředí je nejen nutné vyvinout koncepce, ale také je implementovat a prokázat jejich životaschopnost v praxi. Používáním katalogu kritérií pro montáž se ze seznamu možných oblastí použití identifikují a klasifikují potenciálně realistické aplikace.

Nově vyvinutý nástroj společnosti Ingenics hodnotil v prvním kroku montážní linku společnosti Audi v Ingolstadtu. Počet vhodných aplikací byl seřazen do žebříčku. Nejvhodnější případy byly zkoumány detailněji a prezentovány odpovědným osobám společnosti Audi, aby o nich mohli rozhodnout. Před několika málo dny padlo rozhodnutí, že bude na základě „roadmap" realizováno v pilotních projektech několik těchto aplikací.

Společnost Ingenics nepochybně disponuje znalostmi a zkušenostmi v oblasti plánování a realizace montáže, které jsou pro hodnocení aplikací spolupráce člověka s robotem nepostradatelné. Společně se specifickými odbornými znalostmi o vlastnostech robotů určených pro spolupráci s člověkem a systematickým postupem při analýze a hodnocení nabízí poradenský podnik všechny předpoklady pro to, aby byla realistická rychlá a transparentní identifikace možných případů využití spolupráce člověka s robotem a jejich realizace. „Společnost Audi by chtěla rychle aplikace realizovat", říká Key Account Manager Tobias Katai. „Díky definované roadmap zajistíme, aby rychlé realizaci nestálo nic v cestě." Dr. Veit Rückel, odborný projektový vedoucí systémů spolupráce robota s člověk u společnosti Audi dodává: „Spolupráce se společností Ingenics AG byla díky vysoké odborné kompetenci poradců velmi konstruktivní a účelná. Přispěla k tomu, že je společnost AUDI AG schopna, zachovat si u aplikací spolupráce člověka s robotem ´technický náskok´, který si management vytkl jako své motto."

powered by webEdition CMS