Spolupráce člověka s robotem: společnost Ingenics podporuje kompetenci v rámci strategie Průmysl 4.0

Nový checklist (kontrolní seznam) pomáhá zjistit potenciální rentabilitu řešení spolupráce člověka s robotem při montáži

Jak bylo na začátku roku avizováno, pracuje společnost Ingenics AG intenzívně na řešeních, která mohou podniky podpořit při urychlení aplikací Průmyslu 4.0 v praxi. Poradenská společnost vyvinula checklist (kontrolní seznam) pro systematické zjištění, kdy a kde se vyplatí investice do optimalizované spolupráce člověka s robotem.

Spolehlivě v krátké době prognostikovat, kdy a kde se investice do optimalizované spolupráce člověka s robotem vyplatí, je pouze jedno z mnoha opatření, na kterých společnost Ingenics pracuje v souvislosti s celoročním tématem „Vize se stává skutečností – inteligentní řešení pro digitální transformaci montáže, výroby a logistiky prostřednictvím Průmyslu 4.0". Poté, co poradenská společnost úspěšně už ukončila několik velmi slibných a – např. u společnosti Audi v Ingolstadtu – velmi uznávaných pilotních projektů z oblasti spolupráce člověka s robotem, zaměřuje nyní svou pozornost stále více také na malé a středně velké podniky. „Nezáleží na tom, zda se jedná o velké výrobce automobilů nebo středně velké podniky se strojírenskou výrobou či výrobou zařízení, potřeba spolehlivých řešení pro spolupracující roboty v rámci strategie Průmysl 4.0 se zvyšuje neustále a rychle," vysvětluje CEO Prof. Oliver Herkommer ze společnosti Ingenics. „Potenciál pro funkční řešení spolupráce člověka s robotem je při montáži enormní, proto pro nás není otázkou, že právě tomu věnujeme všechny síly pro další zdokonalení našich kompetencí."

Checklist/kontrolní seznam se stal spolehlivým nástrojem
Thomas Kleinbeck, Senior Expert u společnosti Ingenics, ví, na co musí většinou zákazníci myslet nejdříve: „V praxi jsou podniky, které mají zájem o řešení spolupráce člověka s robotem, nejdříve postaveny před otázku, zda se jim využití spolupracujících robotů při montáži vyplatí a jak rychle se investice umoří." Společnost Ingenics vyvinula na základě zkušeností z pilotních projektů detailní checklist pro systematické ověřování a hodnocení již existujících potenciálů, aby bylo do budoucna možné tuto zásadní otázku zodpovědět ještě kvalifikovaněji. „Tento checklist už jsme několikrát úspěšně použili a stal se pro nás spolehlivým nástrojem," říká Thomas Kleinbeck.

Checklist společnosti Ingenics zahrnuje otázky ze šesti zásadních oblastí využití. „Centrální je ověření všech relevantních kritérií procesu montáže, kategorie sahají od bezpečnosti přes způsob přípravy materiálu, jakost konstrukčního dílu a ergonomická hlediska až po infrastrukturu a model pracovní doby," říká Thomas Kleinbeck.

Rozhodující roli hraje při souhře člověka a stroje přirozeně bezpečnost. Robot musí reagovat na všechny myslitelné činnosti svého protějšku, musí umět posoudit aktuální potenciál ohrožení v souvislostech a sám se při rozpoznaném potenciálním nebezpečí automaticky vypnout, aby nedošlo ke kolizi. „Funkční ochranný systém s ohledem na situaci je předpokladem pro to, aby se eliminovaly zbytečné prostoje kvůli falešným poplachům a roboti mohli být ekonomicky smysluplně využiti ve smíšeném pracovním prostředí," dodává Thomas Kleinbeck.

Mimořádně důležitá je přesná, předem provedená registrace nejdůležitějších parametrů, kterými jsou např. hmotnosti, točivé momenty a tlačné síly, a tam kde je to nezbytné, možnost zaručení stálé ochrany proti ESD (Electro Static Discharge) a explozí. Stejně tak mají velký význam otázky týkající se předpokladů funkčních řešení spolupráce člověka s robotem, např. k možnosti paralelního provádění či plné automatizace dílčích procesů. „Z toho vyplývají mimo jiné otázky optimální orientace při dodávce a rovněž hmotnosti, konzistence a variantní pestrosti konstrukčních dílů," vysvětluje Thomas Kleinbeck.

Systematické ověřování, hodnocení a rozhodování o potenciálech, zda se využití spolupracujících robotů při montáži vyplatí
Velkou roli hrají ergonomická hlediska, protože fyzická a psychická zátěž lidí se má díky robotům výrazně snížit. Roboti slouží člověku tam, kde mohou místo něho převzít extrémně monotónní postupy a práce s ohrožením zdraví, např. při používání jedovatých substancí, ve velkém horku a trvalém hluku. Vedle toho je nutné pravidelně zkoumat otázky týkající se infrastruktury a modelů pracovní doby. Zjišťování nákladů na přestavbu při zavedení spolupráce člověka s robotem má přirozeně podstatný vliv na to, zda lze k potřebným investicím přistoupit.

„Společnost Ingenics může pomocí checklistu systematicky zkoumat a hodnotit aktuálně existující potenciály, a díky tomu také zodpovědět centrální otázku všech zákazníků, kteří mají zájem o řešení metodou spolupráce člověka s robotem, a tou je: zda se využití spolupracujících robotů v jejich montáži skutečně vyplatí," shrnuje Thomas Kleinbeck. Prof. Oliver Herkommer dodává: „Značnou část realizovatelné vyšší produktivity na montáži lze provést díky optimalizované flexibilitě v rámci spolupráce člověka a robota, důsledným použitím našeho checklistu lze zabránit zbytečným oklikám a chybnému vývoji."

powered by webEdition CMS