Hidden Data Treasures

Odhalení důležitých nevyužitých dat a upozornění na schopnosti moderních Business Intelligence Tools – to jsou primární cíle metody Hidden Data Treasure společnosti Ingenics Digital Solutions. Ve většině podniků totiž stále ještě existuje velké množství datových zdrojů, které se dosud nevyužívají, nebo jejichž vyhodnocení se provádí pouze manuálně a ve velkých časových odstupech. Spojení s dalšími daty, aby se vygenerovaly dodatečné informace a podnikatelská přidaná hodnota, se přitom zpravidla neprovádí.

Je zcela jedno, zda se jedná o optimalizaci nepřímých úseků podniku či o snížení všeobecného plýtvání: možnosti moderních Business Intelligence Tools jsou rozmanité, ale ve většině podniků dosud neznámé. Mnohdy bývají ovšem náklady na jejich použití považovány za příliš vysoké, případně jejich obsluha za příliš složitou. Metoda Hidden Data Treasure společnosti Ingenics Digital Solutions může zjednat efektivní nápravu.

Workshop přímo ve Vašem podniku

V praxi to znamená: V rámci workshopu k tématu Hidden Data Treasures Vám přímo představíme možnosti a strategie využívání a vyhodnocování dat. V návaznosti na něj analyzujeme na základě konkrétních dotazů podnikové datové zdroje a jejich aktuální využívání.

Při workshopu se nejdříve představí příslušné metody vyhodnocení a užitek pro podnik. Ze získaných datových zdrojů se ve spolupráci s Vámi vybere vzorový zdroj dat pro analýzu. Z něho se provede jednorázový převod dat do prostředí Business Intelligence společnosti Ingenics Digital Solutions.

Výsledkem je exemplární zpracování a vizualizace Vašich dat odborníky společnosti Ingenics Digital Solutions. Kromě toho se zpracují strategie, jak lze Vaše data trvale přeměnit na obchodní hodnoty. Výsledky pak nakonec dostanete v rámci závěrečné prezentace k dalšímu využití.

Shrnutí

S pomocí metody Hidden Data Treasure lze efektivně zobrazit a vysvětlit, jak můžete data ve Vašem podniku aktivovat a posunout podnikové výkaznictví na vyšší úroveň. Krédem společnosti Ingenics Digital Solutions je, že podniková změna v oblasti využívání dat může smysluplně začít teprve tehdy, až se podnikům vysvětlí, jaké potenciály se skrývají v jejich datech a jaké funkce mají moderní nástroje Business Intelligence Tools – a s jak nízkými náklady je lze zvýšit.

Kontaktujte nás, pokud byste se chtěli dozvědět víc o tématu Hidden Data Treasures. 

powered by webEdition CMS