Business Intelligence

Je jedno, zda se jedná o Big Data, Advanced Analytics nebo Deep Learning: všechny tyto pojmy jsou nyní v ekonomice aktuální. Přesto dnes ve většině podniků převažuje měsíční manuální reporting za pomoci excelových tabulek, kde je jen minimální počet čísel opravdu relevantních a které se od sebe v jednotlivých oblastech částečně liší. Současně existuje mnoho datových míst, která dosud zůstávají nevyužita. Společnost Ingenics Digital Solutions podporuje Váš podnik při pracném hledání a definování správných informací. Centrálním prvkem je přitom vizualizace ukazatelů rychlého a vypovídajícího rozpoznání relevantních dat. Kromě toho je umožněn postupný vstup do inteligentního využívání technologií Big Data a rovněž jejich rozšíření podle potřeby. Vše pro více Business Intelligence.

Hidden Data Treasures

Odhalení důležitých nevyužitých dat a upozornění na schopnosti moderních Business Intelligence Tools – to jsou primární cíle metody Hidden Data Treasure společnosti Ingenics Digital Solutions.

V praxi to znamená toto: Po analýze existujících datových zdrojů, se po konzultaci s Vámi vybere jeden vzorový na analýzu. Z něho se provede jednorázový převod dat do prostředí Business Intelligence společnosti Ingenics Digital Solutions.

Výsledkem je exemplární zpracování a vizualizace dat. Výsledky se nakonec prezentují a dostanete je k dalšímu používání.

> Zjistit víc

Smart Data

V oblasti Smart Data podporuje společnost Ingenics Digital Solutions zákazníky, kteří hledají velmi dobré a efektivní řešení IT pro své řízení ukazatelů. Cílem je vždy vybudování Single Point of Truth, který centrálně poskytne různým odborným oblastem všechny ukazatele.

Kromě toho pomůže společnost Ingenics Digital Solutions Vašemu podniku při výběru a zavedení perspektivního systému. To vyžaduje fundovanou znalost trhu a zdravé zhodnocení Vašich stávajících systémů IT. Noví dodavatelé jednak změnili novými inovativními systémy zásadním způsobem trh, jednak je ideální systém vypracovaný na míru vždy závislý také na stávajícím systémovém prostředí zákazníků.

Společnost Ingenics Digital Solutions je na základě velkých znalostí procesů schopna optimalizovat chybné procesy, které končí špatnou kvalitou dat, a tím rychle a trvale zvýšit uživatelskou kvalitu. Totéž platí také v případě, když už disponujete systémem způsobilým pro budoucnost, aktuálně ale vázne proces rozvoje – např. kvůli nedostatku zdrojů a školení nebo nedostatečnému akceptování. Společnost Ingenics Digital Solutions zabrání díky vhodnému know-how zbytečným diskusím o definicích ukazatelů a odpovídající prezentaci.

Podle dané situace Vám společnost Ingenics Digital Solutions poskytne buď pouhé know-how, nebo i dočasné personální kapacity za účelem vývoje ukazatelů. Potřebná školení provádějí kvalifikovaní lektoři přímo ve Vašem podniku nebo v Ingenics Academy.

Smart Monitoring

Smart Monitoring řeší v první řadě rozpoznání relevantních informací ze souvislých toků dat. Jako příklad zde uvádíme neustálou kontrolu technického vybavení budov, nebo aktivní podporu obsluhy stroje v případě péče o několik strojů.

V závislosti na velikosti toku dat a složitosti požadavků Vám společnost Ingenics Digital Solutions doporučí buď využití, příp. vývoj nástrojů šitých na míru Smart Monitoring Tools, nebo přímý vstup do technologií Big Data.

Poznámka: Protože se aktuální technologie State-of-the Art v prostředí Big Data vyvinuly z koncepce Open Source, lze pro Vaše nutné investice pravidelně představit úsporná řešení s nízkou časovou návratností investic. Pokud později vzniknou požadavky na skutečná prostředí Big Data, je možné tyto první metody pro Váš podnik podle potřeby rozšířit.

Big Data

Nejpozději v okamžiku, kdy se jedná o Predictive Maintenance, automatickou klasifikaci zákaznických hlášení, identifikaci vad z fotografií výrobků nebo učící se algoritmy, neexistují k prostředí Big Data žádné alternativy.

Jako u všech metod není technologie samospasitelná. Individuálně v souladu s Vašimi požadavky a potřebami Vás společnost Ingenics Digital Solutions podporuje od vzniku koncepce až po uvedení serverového prostředí do provozu, stejně tak jako při zobrazování robustních Business Cases a začlenění do Vašich existujících procesů.

Shrnutí

Na základě fundované znalosti trhu a systémů Vám společnost Ingenics Digital Solutions nabízí kompletní podporu při volbě, zavádění a optimalizaci řešení Business Intelligence. Stará se tak o to, abyste měli ve správný okamžik k dispozici skutečně relevantní ukazatele v podobě inteligentních dat. Bez pracných kalkulací v excelu, přehledně a rychle prostřednictvím grafů s vysokou výpovědní hodnotou a dynamikou s vysokou informační hustotou.

Důležité upozornění: Vaše investice do softwaru, hardwaru nebo cloudových služeb nepředstavují žádnou jednosměrnou ulici, ale mohou se při zvýšení požadavků ze strany zákazníků aktuálně adaptovat. Kromě toho doprovází společnost Ingenics Digital Solutions změnu ve Vašem podniku formou školení a změnového managementu, takže projekty jsou z hlediska trvalé udržitelnosti úspěšné.

Kontaktujte nás, pokud byste se chtěli dozvědět víc o tématu Business Intelligence.

powered by webEdition CMS