Digitalizace / Průmysl 4.0

Většina digitalizačních projektů na základě strategie Průmysl 4.0 je komplexní a přesahuje jednotlivé oblasti a dokonce podniky. Systémy a procesy IT přitom musí být perfektně propojené, aby se snížil počet narušení systému a manuálních zásahů. Velký počet podniků nedokáže ovšem tyto projekty realizovat samostatně kvůli chybějícím znalostem nebo zdrojům. V případě potřeby Vám Ingenics Digital Solutions nabízí profesionální podporu – od první Technologie Quick Check pro analýzu a vizualizaci Vašeho stávající prostředí IT až po plán a koncepci konkrétních projektů v prostředí Smart Factory.

Technologie Quick Check

V rámci technologie Quick Check analyzují a vizualizují odborníci společnosti Ingenics Digital Solutions Vaše IT prostředí, případně aktuální stav technologií. Kromě toho existuje konkrétní dotazník, který zjišťuje využívání technologií ve Vašich podnikových úsecích. Z těchto výsledků pak lze odvodit inovativní přístupy, jak se může Váš podnik dál rozvíjet z hlediska technologií.

Technologie Quick Check představuje na jedné straně vstup do vývoje strategie, na druhé straně ale také vstup do komplexních projektů IT, např. aby bylo dostatečně zohledněno Vaše IT prostředí v případě volby systému či optimalizace IT.

Mimo jiné se přitom také přihlíží ke skutečnosti, zda je nový systém vůbec zapotřebí, nebo zda odhalené potřeby nemohou pokrýt Vaše existující systémy.

> Zjistit víc

Smart Factory

Témata a služby týkající se poradenství společnosti Ingenics Digital Solutions ve věci Smart Factory jsou extrémně rozmanité. Koneckonců je možné sem zařadit téměř všechny zákaznické projekty s rozsáhlými službami IT. Díky komplexnímu poradenství a rozsáhlým zkušenostem se složitými projekty plánování a realizace se přitom nejedná pouze o zavedení systému, ale také o dostatečné proškolení Vašich zaměstnanců, zajištění výstižné dokumentace nebo podpora při rozhodnutích. Společnost Ingenics Digital Solutions chápe tímto způsobem efektivitu v celé její šíři.

Ústředním tématem Smart Factory je optimalizace informačního a procesního toku ve Vaší výrobě a obchodu díky zavedení systémů Manufacturing Execution. Stejně tak stojí v centru zájmu zvládnutí komplexnosti plynoucí ze zvýšení variant pomocí Product Lifecycle Management, integrace do ERP systému a rovněž zlepšení procesů a postupů.

K tomu přistupují potenciály optimalizace díky využívání inovativních technologií ve Vašem skladu. Ty sahají od Pick-by-Vision přes RFID až po systémy Indoor Positioning za účelem přesného sledování toku materiálů, vysokozdvižných vozíků nebo osob v areálu firmy.

Shrnutí

Projekty digitalizace v rámci strategie Průmysl 4.0 jsou vždy zákaznicky specifické. To znamená, že pro Vás neexistují žádná standardní řešení, ale společnost Ingenics Digital Solutions vyvíjí nebo funkčně rozšiřuje všechny systémy IT podle potřeby, s ohledem na efektivnost nákladů a orientaci na určitý cíl. Bezpečnost IT je přitom strukturální součástí všech projektů, které se vždy koncipují s ohledem na optimální využití Vašich stávajících systémů IT.

Kontaktujte nás, pokud byste se chtěli dozvědět víc o tématu Digitalizace / Průmysl 4.0.

powered by webEdition CMS