Plánování a řízení výroby

Ingenics Digital Solutions spojuje kompetence a vyvíjí komplexní řešení pro zákazníky

Většina výrobních závodů dnes stojí před výzvou úspěšného zvládnutí stále se zvyšující rozmanitosti variant a nižšího počtu kusů. Plánování a řízení výroby se díky tomu stává také složitější. Advanced Planning Systeme slibují nápravu – ale bez adaptace procesů, pružnosti výroby a kvalifikace zaměstnanců představují tyto systémy v nejlepším případě pouze dílčí řešení. Komplexní metodu řešení oproti tomu nabízejí odborníci ze společnosti Ingenics Digital Solutions tím, že cíleně spojují své mezioborové kompetence a vyvíjí trvale udržitelná úspěšná řešení pro zákazníky s vysoce efektivním využitím inovativních technologií.


Adaptace výrobních procesů na snížený počet kusů staví operativní vyřízení zakázek v rámci shop floor výrobních podniků před zcela nové výzvy. Proto je pro zákazníky i pro nás samotné nezbytně nutné jít při plánování a řízení výroby novými cestami.

 

Metodický a strukturovaný postup, individuálně sladěný s požadavky zákazníků

Experti ze společnosti Ingenics DigtalSolutions nyní na základě těchto poznatků spojili kompetence z oblastí Competence Centern Industrial Engineering, Operational Excellence, Supply Chain Management, Intralogistik a rovněž IT a procesy – a mohou tak zákazníkům nabídnout na míru šitá komplexní řešení s vysoce efektivním využitím inovativních technologií.

Postupuje se přitom tak, jak jsou lidé u Ingenics zvyklí, vždy metodicky a strukturovaně, ale individuálně podle potřeb a požadavků daného zákazníka. V jednotlivém případě to konkrétně znamená, že se po analýze aktuální zákaznické situace interdisciplinárně zpracuje optimální kombinace digitalizace, shop floor managementu, plánování výroby a řízení materiálového toku. A to vše s cílem, aby mohl být zákazník v budoucnu efektivně a s nejvyšší kvalitou dodávky agilní na trhu i při vysoké rozmanitosti variant a malém počtu kusů.

Shrnutí

Zákazníci zde profitují mnohem víc z jedinečné kombinace znalosti procesů, odvětví a technologií, kterými společnost Ingenics disponuje jako jeden z mála poskytovatelů služeb na trhu. Navíc k tomu přistupuje ještě lidský prvek. Klademe totiž zásadně velký důraz na to, aby si vedle systémových optimalizačních opatření neustále zvyšovali kvalifikaci také pracovníci, a tak byli schopni v budoucnu sami optimálně nové systémy obsluhovat a podle potřeby je mohli společně s námi dále rozvíjet.

powered by webEdition CMS