Technologie Quick Check

V rámci Technologie Quick Checks odborníci společnosti Ingenics Digital Solutions analyzují a vizualizují prostředí IT, případně aktuální stav technologií ve Vašem podniku. Kromě toho existuje konkrétní dotazník, který zjišťuje využívání technologií v jednotlivých úsecích Vašeho podniku. Z těchto výsledků pak lze odvodit inovativní přístupy, jak se může Váš podnik rozvíjet z hlediska technologií.

Technologie Quick Check se skládá ze tří součástí, které na sebe navazují. Jedná se o:

1. Analýza struktury IT

Při pohovoru s Vaším oddělení IT zdokumentují odborníci společnosti Ingenics Digital Solutions v 1. kroku Vaše IT prostředí – buď IT dílčí oblasti, nebo IT celého podniku.

Přitom se mimo jiné posuzují komunikační sítě, bezpečnostní zařízení, servery a aplikace. Kromě toho se zdokumentují rozhraní, stejně jako smluvní situace týkající se údržby nebo outsourcingu.

Výsledkem je jak vizualizace Vašeho IT prostředí, tak také strukturovaná dokumentace všech objektů.

2. Využívání technologií

V rámci pohovoru s Vašimi odbornými úseky se ve 2. kroku na základě konkrétních otázek zjišťuje stupeň využití v příslušném úseku. Vedle předem zadaných otázek vždy existuje opce pro zdokumentování a vyhodnocení konkrétních řešení.

Při dialogu lze flexibilně přizpůsobit závažnost jednotlivých otázek nebo doplnit zvláštnosti podniku. V rámci jedné otázky může být kromě toho správných několik odpovědí. V těchto případech lze podíl příslušné odpovědi na výsledku předem procentuálně stanovit.

Výsledky se nakonec začlení do závěrečné zprávy.

3. Vyhodnocení

Ve 3. a posledním kroku následuje závěrečné zhodnocení výsledku z neutrálního pohledu. Odborníci společnosti Ingenics Digital Solutions při tom přihlížejí mimo jiné k technologické proveditelnosti a rovněž možné podpoře procesů na jednotlivých odborných úsecích. Kromě toho se udělají první návrhy, jak lze dále rozvíjet existující infrastrukturu IT a jaké potenciály z toho pro Vás vyplývají.

Všechny výsledky obdržíte v závěrečné zprávě a tyto výsledky se osobně prezentují managementu Vašeho podniku.

Shrnutí

Díky technologii Technologie Quick Check vyvinula společnost Ingenics Digital Solutions pro Váš podnik inovativní metodu, jak prostřednictvím konkrétních scénářů využití zobrazit benchmark s ohledem na technickou proveditelnost potenciálních řešení. Zobrazení rozdílných stupňů digitalizace z hlediska technologií slouží kromě toho k odhalení požadavků compliance na Váš management a zřetelné rozkrytí Vašich aktuálních potenciálů optimalizace.

Technologie Quick Check představuje na jedné straně vstup do vývoje strategie, na druhé straně ale také vstup do komplexních projektů IT, aby bylo např. dostatečně zohledněno Vaše IT prostředí v případě volby systému či optimalizace IT.

Mimo jiné se přitom také přihlíží ke skutečnosti, zda je nový systém vůbec zapotřebí, nebo zda odhalené potřeby nemohou pokrýt Vaše existující systémy.

Kontaktujte nás, pokud byste se chtěli dozvědět víc o tématu Technologie Quick Check.

powered by webEdition CMS