Ingenics Digital Solutions poskytuje inovativní poradenství pro IT a procesy

Společnost Ingenics Digital Solutions vyvíjí a implementuje na pozadí strategie Průmysl 4.0 obecně platná řešení v souladu s praxí v oblastech výroby, logistiky a organizace. Ingenics Digital Solutions má za cíl zvyšování efektivity ve výrobě a správě za pomoci vhodného poradenství, co se týče IT a procesů, a zajištění cesty pro vysoce efektivní procesy v rámci kompletní Supply Chain.

Přitom platí zásada „IT enables process". To znamená, že experti Ingenics Digital Solutions nepřetržitě ověřují inovativní technologie z hlediska jejich schopnosti utvářet procesy a metody best practice ještě lépe, pružněji a efektivněji a při výběru koncepce řešení IT pro příslušný úkol k tomu přihlížejí.

Zpracování individuální Strategy Roadmap 4.0

K metodickému postupu patří pro společnost Ingenics Digital Solutions zpracování individuální Strategy Roadmap 4.0. Ta obsahuje analýzu potřeb, určení lokality a definici potřeby úpravy. Kvalifikace pracovníků, která je pro tento případ u zákazníků potřebná, se provádí prostřednictvím Ingenics Academy.

powered by webEdition CMS