Lean Data Management

Technologie v souvislosti se strategií Průmysl 4.0 vyžadují ještě více než dosud perfektní kvalitu dat. Vedle zákaznických a produktových dat se do centra pozornosti dostávají stále více data týkající se strojů a jejich programů. Zde tedy existuje naléhavá potřeba jednak optimalizovat a digitalizovat procesy týkající se zákaznických dat, jednak také realizovat efektivní správní mechanismy pro exponenciálně rostoucí „věci" případně data z internetu věcí. Jako jeden z mála dodavatelů je společnost Ingenics Digital Solutions schopna vyvíjet napříč systémy potřebná řešení pro Váš podnik. Je přitom jedno, zda se jedná o Master Data Management nebo Lean Data Logistics: v případě Lean Data Management profitujete v neposlední řadě z hlubokých znalostí společnosti Ingenics.

Master Data Management

V centru zájmu Master Data Management společnosti Ingenics Digital Solutions je analýza Vašich zdrojů kmenových dat a procesů. To vše ve spojení s cílem vytvořit štíhlé a efektivní procesy kmenových dat ve Vašem podniku.

Pro tento účel je nezbytné vytvoření efektivního průběhu kmenových dat a podle potřeby také výběr vhodných softwarových aplikací na podporu procesů. Možné metody řešení jsou přitom mimo jiné použití praktických Business Process Management Tools, využíváních štíhlých Add-ons kmenových dat (např. v prostředí SAP, pokud je SAP Master Data Governance příliš silná) nebo vytvoření vhodných individuálních rozhraní mezi Vašimi systémy. Pro složitější požadavky lze využít také informační systémy týkající se pohybu materiálu nebo redakční systémy.

Tímto způsobem lze již od samého začátku jasně strukturovat a systémově podporovat správu neustále rostoucího množství dat, a ne až v okamžiku, kdy se stalo pro Váš podnik problémem.

Lean Data Logistics

V rámci Lean Data Logistics odhaluje společnost Ingenics Digital Solutions plýtvání v oblasti IT ve Vašem podniku za pomoci inovativní metody analýzy toku datových hodnot. Z ní lze pro Vás odvodit potřebná opatření, jak úspěšně snížit plýtvání daty.

U silně digitalizovaných procesů tak lze iniciovat jejich potřebné změny z pohledu dat. Na základě Vaší individuální struktury IT se vypracují efektivní a z hlediska nákladů optimální řešení pro trvale udržitelnou optimalizaci Vaší infrastruktury a aplikačního prostředí a podle potřeby se rozšíří vhodnými technologiemi.

Podniky, které už nyní musí bojovat s velmi vysokými náklady na ukládání a přenos dat, tak mohou výrazně snížit jejich nárůst, a v ideálním případě dokonce objem dat uvolnit.

Zjistit víc

Shrnutí

Hluboké Lean Know-how společnosti Ingenics už bylo úspěšně naportováno do nepřímých úseků a procesů. Tuto metodu společnost Ingenics Digital Solutions nyní stejně tak úspěšně vyladila tak, aby zdokumentovala a zeštíhlila i Vaše datové toky – analogicky k produktovým tokům.

Současně s tím se ve Vašem podniku sníží také potřeba investic do serverů a kapacity pamětí, např. ve firemním počítačovém centru či cloudu. Vaše datová vedení budou méně zatížena a pro kritické aplikace je stále k dispozici nezbytná šířka pásma.

V tomto duchu platí také pro Vás, že co nejranější strukturované zpracování napříč systémy snižuje pozdější náklady.

Kontaktujte nás, pokud byste se chtěli dozvědět víc o tématu Lean Data Management.

powered by webEdition CMS