Lean Data Logistics

V rámci Lean Data Logistics upozorňuje společnost Ingenics Digital Solutions na plýtvání v oblasti IT ve Vašem podniku za pomoci inovativní metody analýzy toku datových hodnot. Z ní lze pro Váš podnik odvodit potřebná opatření, jak úspěšně snížit plýtvání daty. U silně digitalizovaných procesů tak je možné iniciovat jejich potřebné změny z pohledu dat.

Společnost Ingenics Digital Solutions pro Vás identifikovala čtyři nejčastější potřebná políčka, která vyžadují použití Lean Data Logistics.

Čtyři nejčastější potřebná políčka v přehledu

1. Kvalita dat

Technologie týkající se strategie Průmysl 4.0 vyžadují ještě více než dosud téměř perfektní kvalitu dat. Vedle zákaznických a produktových dat se do centra pozornosti dostávají stále více data týkající se strojů a jejich programů. Zde tedy existuje potřeba jednak optimalizovat a digitalizovat Vaše procesy týkající se kmenových dat, jednak také realizovat nové správní mechanismy pro „věci" z internetu věcí.

2. Redundance (nadbytečnost) dat

V důsledku nadbytečnosti dat vznikají zbytečné, nekonsistentní či zastaralé soubory dat. Například když je stejná kontaktní osoba založena nejenom v různých outlookových adresářích, ale současně jako kontakt v systému CRM a ERP a porovnání se provádí pouze manuálně. Analýza toku datových hodnot přitom upozorní na náklady, které Vám procesem vznikají. Dalším příkladem by bylo předávání Vašich dat ze senzorů systému MES, ERP a Business Intelligence. Tady vznikají redundance a nadbytečná data, pokud je potřebujete mít krátkodobě na části Vašich systémů, nebo je potřebujete mít konsolidovaně, odpovídající mechanismy se ale dosud neplánují.

3. Nárůst dat

Počet aktivních „věcí" roste exponenciální řadou, a to jde ruku v ruce s razantním nárůstem dat. Všechna taková data se musí uložit do paměti, převést a zpracovat. Díky razantnímu růstu vznikají ve Vaší interní síti případná úzká místa performance, při intenzivním využívání cloudů navíc vysoké náklady. Za určitých okolností jsou výsledkem rizika pro podnik – např. v případě závislosti funkcí na přenosu těchto dat a funkčním internetovém vedení. Pokud vyjdeme z výsledků analýzy, lze alternativní technologické metody hodnotit také jako hospodárné.

4. Infrastruktura IT

Infrastruktura IT podniků už tempu razantního růstu dat nestačí. Kromě toho se nárůst dat stává zátěží i pro technickou infrastrukturu poskytovatelů ukládání dat a nosičů dat. V krátkodobém či střednědobém horizontu odborníci počítají s omezeními neutrality sítí, nebo minimálně s nabídkami nosičů, že za výrazné vícenáklady dostanou prioritu vlastní datové toky. I tady Vám dodáme analýzu hospodárných kalkulačních metod pro alternativní struktury IT nebo snížení Vašeho objemu dat.

Analýza toku datových hodnot podle principu TIMWOOD

Společnost Ingenics Digital Solutions zpracuje na základě Vaší individuální infrastruktury IT v rámci Lean Data Logistics efektivní a z hlediska nákladů optimální řešení pro trvale udržitelnou optimalizaci Vaší infrastruktury a aplikačního prostředí a podle potřeby pro rozšíření vhodnými technologiemi.

Inovativní metoda analýzy toku datových hodnot upozorní na plýtvání v oblasti IT ve Vašem podniku. Společnost Ingenics Digital Solutions vyladila osvědčenou metodu analýzy toku hodnot tak, aby zdokumentovala a zeštíhlila i Vaše datové toky – analogicky k produktovým tokům. Podle principu TIMWOOD bude volně analyzováno Vašich sedm nejčastějších příčin plýtvání a z toho budou odvozena odpovídající opatření, která jsou nezbytná pro snížení nehospodárnosti.

Anglický akronym TIMWOOD označuje sedm následujících příčin: Transport (přeprava), Inventory (zásoby), Motion (pohyb), Waiting (čekání), Overproduction (nadprodukce), Over-engineering (chybná technologie/procesy) a Defects (zmetky/opravy).

Shrnutí

Podniky, které už nyní musí bojovat s velmi vysokými náklady na ukládání a přenos dat, tak mohou výrazně snížit jejich nárůst pomocí Lean Data Logistics od společnosti Ingenics Digital Solutions a současně zvýšit kvalitu dat, případně eliminovat datové redundance – a v ideálním případě dokonce uvolnit objem dat. Kromě toho platí i pro Vás: co nejranější strukturované zpracování napříč systémy snižuje pozdější náklady.

Kontaktujte nás, pokud byste se chtěli dozvědět víc o tématu Lean Data Logistics.

powered by webEdition CMS