Lean IT Management

Většina podniků dnes disponuje zpravidla rozsáhlými strukturami IT. Velká část systémového prostředí už ale není dostatečně flexibilní, aby mohla agilně reagovat na stále rychlejší požadavky jednotlivých odborných úseků. Tato oddělení si tedy částečně vypomáhají vlastními systémy, zpravidla cloudovými řešeními, která lze provést i bez pomoci IT oddělení. Z dlouhodobého hlediska ale dochází díky tzv. „stínovému IT" ke zhoršení procesů, protože další štíhlý strategický rozvoj veškerého systémového a procesního prostředí už často není možný v důsledku mnoha různých systémů a rozhraní. V neposlední řadě i proto jsou interní oddělení IT často přetížena, než aby se mohla věnovat souvislému zlepšování a strategickému rozvoji. Profesionální Lean IT Management společnosti Ingenics Digital Solutions může i tady zjednat ve Vašem podniku efektivní nápravu – jak co se týče optimalizace struktury IT, tak také při optimalizaci procesů IT.

Optimalizace struktury IT

Vyjdeme-li z analýzy aktuální situace Vašich struktur IT – včetně případného „stínového IT" – provede společnost Ingenics Digital Solutions při optimalizaci struktury IT zpravidla nejdříve vyhodnocení Vašeho stávající systémového prostředí z technologického hlediska. Přitom se zhodnotí a zdokumentují mimo jiné zastaralost, funkční překrývání, náklady na administraci a rizika.

V dalším kroku pro Vás zpracujeme vlastní optimalizaci struktury IT pomocí strategické metody. Tato optimalizace musí splňovat všechny požadavky Vašeho managementu a odborných úseků ve Vašem podniku. Současně je nákladově efektivní a flexibilní. Kromě toho respektuje všechny strukturní (např. On Premise, Private Cloud on premise, Private Cloud, Public Cloud atd.) a aplikační přístupy (např. On Premise, Application as a Service, Infrastructure as a Service atd.).

Konečným cílem je zobrazení struktury IT, u které lze dosažené úspory v oblasti administrace přímo přeměnit do produktivních časů. V rámci těchto produktivních časů se pak může Vaše interní oddělení IT zabývat nezbytnými inovacemi.

Optimalizace procesů IT

V průběhu optimalizace procesu IT analyzují odborníci ze společnosti Ingenics Digital Solutions nejdříve IT procesy ve Vašem podniku v souvislosti s metodami známými z metodiky Lean, a upozorňují krom jiného na „plýtvání".

Při definování cílových procesů se pak přihlíží k postupům ITIL a provádí se individuální adaptace na cílovou organizaci. Respektuje se Váš licenční management, Asset- a Patchmanagement, způsob řešení chybových hlášení a změnových požadavků a rovněž komunikace s interními a externími zákazníky. Společnost Ingenics Digital Solutions tak kompetentně podpoří změnu směrem k internímu poskytovateli IT.

Shrnutí

Lean IT Management společnosti Ingenics Digital Solutions kombinuje dlouholetou kompetenci v této oblasti s fundovanými znalostmi IT a procesů. To se projeví v neposlední řadě při analýze a hodnocení Vašich stávajících struktur a procesů IT, mimo jiné pokud se jedná o to, jaké prvky ITIL lze skutečně funkčně a efektivně realizovat. Vše pro štíhlý strategický rozvoj Vašeho systémového prostředí, a to samozřejmě vždy s přihlédnutím k Vašim požadavkům.

Kontaktujte nás, pokud byste se chtěli dozvědět víc o tématu Lean IT Management.

powered by webEdition CMS