Ingenics Digital Solutions Strategy development

Digitalizace výrobků, oborů a trhů se neustále zvyšuje. Pro podniky to přináší jak šance, tak také rizika a především velké množství otázek. Ingenics Digital Solutions Vám pomůže vyvinout metodicky správnou strategii, a tak trvale zlepšit Vaši pozici na trhu a konkurenceschopnost. Základními pilíři metodického postupu je přitom vývoj perspektivních digitálních obchodních modelů a rovněž zpracování individuální a konkrétní strategie Strategy Roadmap v souladu se strategií Průmysl 4.0, kterou lze efektivně a hospodárně realizovat.

Vývoj digitálních obchodních modelů

Ingenics Digital Solutions realizuje ve spolupráci s Prof. Dr. Danielem Schallmem z Vysoké školy v Ulmu speciální workshopy zaměřené na vývoj digitálních obchodních modelů šitých na míru Vaší společnosti.

Východiskem je Business Model Canvas a nejdříve se zobrazí Váš obchodní model. To se provádí pomocí interaktivní vizualizace složek zákazníků, řetězce tvorby hodnot, partnerů, financí a užitku. V dalším kroku se konkretizují Vaše individuální přání a potřeby. Následně se vytváří možnosti digitalizace na základě předem zpracovaných priorit.

Cílem metodiky je ukázat, jak může budoucí obchodní model vypadat. Kromě toho můžete díky tomuto zvolenému postupu o výsledcích v podniku diskutovat. Nejdůležitějším cílem workshopů je ovšem takové vysvětlení metodiky, abyste pak mohli první výsledky samostatně rozšiřovat o další myšlenky. Díky tomu je tak možný také vývoj zcela nových obchodních modelů.

 

Zpracování individuální Strategy Roadmap pro Průmysl 4.0

Strategy Roadmap pro Průmysl 4.0 společnosti Ingenics Digital Solutions slouží k tomu, abychom společně s Vámi zpracovali postupný krátkodobý až střednědobý plán digitální transformace. S pomocí tohoto postupného plánu se demonstruje, jak můžete Váš podnik – zvláště pak oblast výroby a logistiky a rovněž organizace práce a IT – připravit na strategii Průmysl 4.0.

Zahájení zpracování postupného plánu včetně výše popsaného vývoje digitálních obchodních modelů se provádí prostřednictvím celkem čtyř rozdílných přístupů:  • Strategie Průmysl 4.0 Konkrétně začíná u Vašich zaměstnanců. Za pomoci workshopů a coachingu se ve Vašem podniku vytvoří jednotná úroveň vědomostí o strategii Průmysl 4.0 a současně se aktivují Vaše interní inovační síly.

  • Zjištění stupně zralosti procesu se oproti tomu koncipuje na základě soupisu a vizualizace Vašich procesů. Procesy s vývojovým potenciálem se přitom v navržené koncepci podpoří digitalizačními metodami.
  • Nakonec se v rámci Technologie Quick Checks analyzuje a vizualizuje Vaše IT, případně aktuální stav technologií. Kromě toho existuje konkrétní dotazník, který zjišťuje využívání technologií v jednotlivých úsecích Vašeho podniku. Z těchto
    výsledků pak lze odvodit inovativní přístupy, jak se může Váš podnik rozvíjet
    z hlediska technologií.

 

Shrnutí

Ingenics Digital Solutions zvýší díky vývoji strategie trvale kompetenci vzhledem ke strategii Průmysl 4.0 ve Vašem podniku. Cíl všech přístupů přitom spočívá v tom, abyste se naučili trvale a agilně zacházet s požadavky digitalizace, a tak mohli do budoucna kompetentně reagovat na nové technologie.

Kontaktujte nás, pokud byste se chtěli dozvědět víc o tématu rozvoj strategie.

powered by webEdition CMS