Ingenics Management Consulting

Společnost Ingenics Management Consulting poskytuje zákazníkům poradenství počínaje strategickým rozvojem až po implementaci s cílem zvyšovat účinnost a efektivitu v oblastech jako je plánování výroby, logistika a organizace práce. To znamená integrované formování celého procesu tvorby hodnot, poradenství v oblasti logistiky zahrnující vytváření procesů i jejich realizaci a komplexní poradenství v oblasti pracovního hospodářství a organizace práce. Potřebnou kvalifikaci pracovníků na straně zákazníka zajišťuje Ingenics Academy.
powered by webEdition CMS