Ingenics Services

Německé hospodářství naléhavě potřebuje kvalifikované pracovní síly. My je máme — zaměstnance disponující metodickou kompetencí pro jakékoliv plánování v klíčových oblastech jako je plánování výroby, logistika a organizace práce. Kromě toho poskytuje Ingenics Services svým zákazníkům kapacitní podporu v oblasti IT poradenství a procesního poradenství, techniky a facility managementu. Zaměřuje se přitom zejména na automobilový průmysl, strojní průmysl a letectví.

Přehled činností poskytovaných Ingenics Services:
Plánování výroby
 • Plánování výrobních programů, řízení náběhu
 • Plánování výroby (konvenční a CFK)
 • Plánování výrobních prostředků
 • Plánování montáží, zařízení a strojů
 • Plánování designu, vybavení a zařízení
 • Časové studie a hodnocení procesů podle metodiky MTM
Plánování logistiky
 • Plánování poskytnutí materiálu / intralogistika
 • Plánování materiálových zásob a materiálových toků
 • Plánování a řízení obalového hospodářství
 • Řízení kapacit a dodavatelského řetězce
 • Plánování dopravy
 • Řízení náběhu
Podpora projektového řízení
 • Plánování výrobních linek
 • Podpora projektového řízení
 • Optimalizace procesů
 • Plánování a řízení projektů
 • Příprava a realizace seminářů a souvisejících následných činností
Řízení kvality
 • Předběžné plánování kvality
 • Řízení kvality ve výrobě (APQP, 8D zpráva)
 • Řízení kvality v oblasti logistiky / dodavatelského řetězce
 • Plánování procesu kvality
 • Vypracování a doprovázení opatření v oblasti FMEA a KVP

My z Ingenics Services jsme si vědomi toho, že mimořádné projekty mohou být úspěšné pouze tehdy, pokud lidé, kteří na nich pracují, s nimi budou v dokonalém souladu. Jsou to koneckonců právě oni, na nichž záleží. A pouze oni a výsledek jejich práce vás mohou posunout dál a posílit vaše postavení vůči konkurenci.

Naši zaměstnanci a kolegové jsou vám rádi k dispozici a nabízejí své vědomosti, odborné znalosti i pružné uvažování. Kdykoliv, kdekoliv a jak dlouho to budou vaše projekty vyžadovat.

Jsme mladá, dynamicky se rozvíjející společnost. Klademe velký důraz na otevřenou vzájemnou komunikaci, ale také na tradiční hodnoty jako je respekt, čestnost, poctivost a partnerský přístup. Naše jednání se řídí hodnotami definovanými pro spolupráci se zaměstnanci a zákazníky. Tyto hodnoty jsou uzpůsobeny specifickým požadavkům prostředí, v němž Ingenics Services realizuje své aktivity, a mají pro nás mimořádný význam. Těmito hodnotami jsou: aktivní přístup, partnerství a pružnost.

Své dotazy vkládejte prosím přímo do kontaktního formuláře. Neprodleně poté vás budeme kontaktovat a zodpovíme vám podrobně vaše otázky a objasníme případné nejasnosti.

powered by webEdition CMS