Členství v oborových svazech

Od svého založení v roce 1979 spolupracuje společnost Ingenics úzce s oborovými svazy, vysokými školami a výzkumnými ústavy.

Z této spolupráce tak mají prospěch mimo jiné i zákazníci společnosti Ingenics, kteří mohou využívat nejnovější ekonomické poznatky a metody a implementovat je přímo do výrobků a služeb a tímto inovativním přístupem si tak trvale zajistit úspěšnost svých projektů.

Přehled členství v oborových svazech

powered by webEdition CMS