Alternativní pohony

Vývoj nových automobilových konceptů není u dodavatelů automobilového průmyslu zdaleka jen záležitostí oddělení výzkumu a vývoje. V mnoha případech je třeba vypracovat zcela nové podnikové strategie. Společnost Ingenics vám pomůže nastartovat nezbytný proces změn, identifikovat nové příležitosti na trhu a důsledně je využívat.

Analýza trhu
V souvislosti s dalším rozvojem konceptů mobility a pohonů se otevírají podnikům téměř ze všech odvětví nové tržní perspektivy. Společnost Ingenics identifikuje potenciály budoucího vývoje jak pro klasické dodavatele OEM, tak i pro poskytovatele v oblasti elektrické infrastruktury a spolu s vámi vypracuje strategické zaměření vašeho procesu tvorby hodnot.

Vývoj výroby
Díky profesionálnímu plánování vývoje výroby vám společnost Ingenics navíc pomůže nejen zvládnout budoucí výzvy spojené s náročnou restrukturalizací vaší výroby, ale také je využít k dosažení trvalé flexibility a stabilizace veškerých procesů. Faktor úspěšnosti pro ty, kteří hodlají nyní rozšířit spektrum nabídek, i pro ty, jejichž současnou prioritou je zvýšení výroby.

Optimalizace procesu tvorby hodnot
Optimalizujte svůj proces rozšíření nebo nového zaměření výroby. Nebojte se zpochybnit všechny úrovně dosavadního procesu tvorby hodnot, podrobte je konkrétně strukturované a standardizované analýze a na tomto základu stavte budoucí úspěchy. Společnost Ingenics coby kompetentní partner vám bude poskytovat potřebnou podporu během celého procesu optimalizace.

Plánování a realizace integrace
Zajistíme komplexní realizaci vašeho zaměření na alternativní koncepty pohonů — počínaje standardizovanou systematikou plánování až po řízení náběhu výroby.

Využijte našich zkušeností, které jsme získali během úspěšné realizace projektů pro výrobce OEM, subdodavatele a podniky střední velikosti.

powered by webEdition CMS