Plánování montáží

Dosahujete optimální přidané hodnoty v každém výrobním cyklu?

V souvislosti se zahájením digitální výroby odpovídá společnost Ingenics na tuto otázku naší klíčovou kompetencí v oblasti plánování montáží: analyzujeme, plánujeme a realizujeme váš optimální proces tvorby hodnot až přímo do místa provozu.

 

Strategie

  • Studie proveditelnosti

Na základě systematické analýzy výrobních struktur a porovnáním strategií vám společnost Ingenics poradí doporučení ohledně technologické koncepce výroby a výrobních struktur. Spolu s vámi vyvineme řešení pro dosažení optimálního podílu přidané hodnoty, mj. na základě našich kritérií a ukazatelů.

  • Analýza potenciálu výrobních struktur

Na základě profesionálních analýz vypracují zkušení poradci společnosti Ingenics budoucí výrobní struktury a efektivní a podrobné realizační scénáře.

  • Plánování výroby a procesní plánování

Na základě profesionálních analýz a ukazatelů vypracují zkušení poradci společnosti Ingenics spolu s vámi budoucí výrobní struktury a podrobné realizační scénáře.

  • Koncepce výrobku přizpůsobená výrobním podmínkám

Již ve fázi vývoje výrobku rozhodujete o tom, jaký bude později podíl přidané hodnoty. Společnost Ingenics vám poskytne poradenství při koncipování výrobku, od kterého se budou později odvíjet vysoce efektivní montážní procesy.

  • Sledování hospodárnosti a analýza "Make-or-Buy"

Na základě společného definování podílu přidané hodnoty a vlastního podílu na výrobě vypracuje společnost Ingenics jasně strukturované rozhodovací postupy pro další koncepci výrobního procesu.

  • Technologie

Cílem společnosti Ingenics je efektivní a nákladově optimální realizace montáže. Rádi převezmeme celý proces - počínaje definováním a specifikací výrobních technologií a výrobních systémů přes výběrové řízení až po spolehlivou výrobu následující po úspěšném náběhu.

  • Plánování stavu zaměstnanců

Se zřetelem na dlouhodobé výrobní ukazatele stanoví společnost Ingenics spolu s vámi optimální strukturu zdrojů ve výrobě, na jejichž základě budou realizovány efektivní procesy přímo v provozu.

Realizace

  • Plánování realizace a provedení realizace

Převezmeme za vás realizaci výrobního procesu ve všech fázích projektu, a to jak v rámci plánování nového procesu, tak i při optimalizaci procesu nebo plánování integrace. Díky standardizovanému řízení projektů ve společnosti Ingenics dosáhnete rychleji optimálních procesů spojených s tvorbou hodnot.

Zkušení poradci společnosti Ingenics řídí v mezinárodním prostředí realizaci moderních a efektivních výrobních zařízení, moderních dopravních technologií a inovativních provozních prostředků a zajišťují tak dosažení efektivních výsledků při plánování montáží.

powered by webEdition CMS