Výroba karoserií

Inovativní plánování zařízení pro výrobu karoserií pro výrobce automobilů a jejich dodavatele znamená pro společnost Ingenics mnohem víc než pouhé splnění již definovaných požadavků. Při plnění současných úkolů již do značné míry přihlížíme k budoucímu designu — včetně dalších možností integrace nových generací modelů ve stávajících výrobách a zvyšování množství stávajících zařízení pro výrobu karoserií. Tento přístup vám zajistí flexibilní a efektivní využívání také v budoucnu.

 

Výrobci automobilů, kteří si chtějí zajistit perspektivní budoucnost, musí mít na zřeteli souvislosti mezi plánováním výroby, plánováním logistiky a výrobou karoserií. Zákazníci přitom mohou opakovaně využívat naše dlouholeté zkušenosti s plánováním ve všech odvětvích.

 

Naše projektové týmy pro vás vypracují plán koncepce, digitální kvantitativní charakteristiky pro vypsání výběrového řízení na zařízení na klíč, vytvoří simulaci výrobního toku, připraví podklady pro podrobný inženýring a robotické simulace. Během procesu realizace poskytujeme zákazníkům podporu od přípravy ve výrobním závodu až po dosažení kvalitativních cílů. Kromě toho vám můžeme nabídnout naše kompetence v oblasti nových spojovacích technologií a inovativních lehkých konstrukčních materiálů, jejichž význam neustále roste a jež přispívají ke vzrůstající komplexitě požadavků na efektivní výrobu karoserií. Materiály jako například plasty vyztužené uhlíkovými vlákny přispívají například ke snížení hmotnosti při automatizovaných operacích. Naši specialisté na plánování se naopak zase postarají o to, aby byl každodenní pracovní život našich zákazníků o něco lehčí a jednodušší.

 

Pro vás jako zákazníka to znamená, že budete vytvářet nespočet synergií pouze s jedním kontaktním partnerem a zajistíte si tak rychle trvalý úspěch.

powered by webEdition CMS