Řízení změn

Ať už se jedná o založení nové organizace, stěhování do nové administrativní budovy nebo zavádění lean managementu, jedno je jisté: změny jsou nedílnou součástí našeho každodenního pracovního života a mohou uvést do velké nejistoty nejen zaměstnance, ale i řídící pracovníky. Při řízení změn proto klade společnost Ingenics důraz na poskytování strukturované a systematické podpory během celého procesu.

Změny je možné úspěšně realizovat zejména tehdy, pokud se na procesu změn podílejí všichni účastníci a je brán ohled na jejich chování, vnitřní rozpoložení i systémy hodnot. Naši konzultanti proto poskytují zaměstnancům nejen tematickou podporu, ale posuzují vždy projekty i z hlediska řízení změn. Tento přístup umožňuje cílené řízení změn a úspěšnou realizaci celého projektu.

Koncepce komunikace jako základ
V zásadě je možné každou změnu cíleně podporovat řízením změn a doprovázet ji vhodnými opatřeními. Základem řízení změn jsou většinou koncepce komunikace. Kromě toho je ale také třeba si pozorně všímat, jak na změny reagují jednotliví účastníci a jaké role přijímají — od silného vizionáře a promotéra až po oportunisty.

Dalším důležitým prvkem řízení změn je vytváření porozumění u zaměstnanců. Po nastolení změny je zpravidla třeba překonat určitou fázi nestability, což bývá pro některé účastníky často spojeno se stresem. V takovém případě je namístě vhodná motivace a vysvětlení důvodů a výhod, které s sebou taková změna přináší.

Přehled nejdůležitějších opatření
Na základě praktických zkušeností a s přihlédnutím k vašim individuálním požadavkům navrhnou naši konzultanti vhodná opatření, která umožní během procesu změny lepší orientaci a přehled. Naším cílem je vyvíjet vhodná řešení, jež budou konkrétně reagovat na vaši potřebu změn. Mezi nejdůležitější opatření patří zejména:

  • Definování vizí a cílů 
  • Vytvoření výkonnostního týmu 
  • Sestavení komunikačního plánu 
  • Eliminace operativních překážek (např. prostor pro jednání, rozhodovací procesy, atd.) 
  • Uvědomění si a pochopení obav a jejich přiměřené řešení 
  • Vyjádření radosti z úspěchu, uznání úspěchu (vyslání pozitivního signálu) 
  • Pravidelná komunikace

  

Závěr
Nejdůležitější změna související s řízením změn se vždy odehrává v hlavách a v chování řídicích pracovníků a zaměstnanců. Námi koordinované řízení změn vám pomůže zajistit realizaci a trvalou udržitelnost změn, jež vám v budoucnu umožní ještě rychlejší a snazší dosažení stanovených cílů. 

powered by webEdition CMS