Výrobní technologie

Na základě vašich výrobních premis provedeme analýzu výrobních procesů, naplánujeme výrobní zařízení a budeme dohlížet na jejich realizaci během celého procesu výroby. Naše plánování zahrnuje efektivní zařízení uzpůsobená individuálním požadavkům s přihlédnutím k nejnovějším výrobním postupům.

 

Plasty vyztužené uhlíkovými vlákny (CFK)

Letecký průmysl, strojírenské podniky a díky rostoucímu významu elektromobility také automobilový průmysl mají stejný cíl: zvýšení kvality dílů vyrobených z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny a současné snížení nákladů. Dlouholeté zkušenosti ve všech třech oblastech umožňují společnosti Ingenics vytvářet synergie při vývoji racionálních, cenově dostupných automatizovaných výrobních postupů. Vysoká kompetence v oblasti plánování výroby, důkladné porozumění procesům CFK, jež jsme získali díky mnoha projektům realizovaným v leteckém průmyslu, i vynikající inteligentní propojení (tzv. zesíťování) například s CFK-Valley e.V. přispějí i k vašemu úspěchu.

 

Lakovací zařízení

Lakovací zařízení a zařízení pro zušlechťování povrchů propůjčují výrobkům našich zákazníků dlouhou životnost, kvalitní dojem a funkčnost. Při plánování výroby dbáme s ohledem na jejich dlouhou životnost zejména na efektivitu výrobních toků. Z tohoto důvodu klademe důraz na zušlechťování povrchů již při strategickém plánování výrobních systémů. Uvažujeme ekologicky a při plánování lakovacích procesů je proto třeba navzájem sloučit minimalizaci emisí a hospodárnost. Při plánování zařízení postupujeme nezávisle na výrobci a v kombinaci s lakovacími systémy a produktovými požadavky pro vás vypracujeme optimální a trvale udržitelné řešení.

powered by webEdition CMS