Řízení projektů

Komplexní výzvy lze úspěšně zvládnout pomocí postupů, které se používají při řízení projektů. Například produktová struktura se ve výrobních závodech vyvíjí ve smyslu trendu „high mix — low volume“ a objednávky zákazníků tím získávají charakter projektů. Systematická a hospodárná realizace a řízení projektu podle času, nákladů a funkčnosti však vyžaduje spolehlivé a transparentní struktury. Zaměření na klíčové faktory jako jsou projektové cíle, kompetence a projektová komunikace se zřetelem na procesy a metody je proto zárukou trvalého úspěchu projektu.

Se zkušenostmi z více než 5 100 úspěšně realizovaných projektů v různých odvětvích je společnost Ingenics vaším partnerem pro implementaci profesionálního systému řízení projektů a pro efektivní podporu vašich projektů. Celý proces probíhá vždy v souladu s praxí a podle vašich konkrétních individuálních požadavků a potřeb.


Přehled nejdůležitějších nástrojů a výkonů
Systematická analýza řízení projektu
Provedením systematické analýzy řízení projektů společně zjistíme aktuální stupeň zralosti řízení projektů. Analýza nám ukáže potenciály vaší firmy v oblasti projektových procesů a metod i jejich používání v projektech a v kvalifikaci vašich zaměstnanců. Na základě těchto výsledků vypracuje společnost Ingenics konkrétní doporučení týkající se standardů a kvalifikace vašich zaměstnanců.

Zavedení  Project Management Office (PMO)
Project Management Office sjednocuje standardizované postupy pro provádění projektů ve vaší společnosti a zachycuje je v manuálu řízení projektů. Kromě toho je PMO centrálním místem pro řízení vašich multiprojektů, slouží k řízení projektového portfolia a programů a v případě potřeby zajišťuje koordinaci klíčových zaměstnanců. Pro zachování definovaných standardů provádí PMO audity projektů podle stanovených kritérií. Společnost Ingenics vám poskytne potřebnou obsahovou i organizační podporu při zavádění standardu PMO ve vaší společnosti, mj. vypracováním cílených konceptů školení a coachingu pro vaše klíčové zaměstnance.

Project Office (PO)
PO je odpovědný za přípravu projektů včetně schvalovacího řízení a organizace zahájení projektu. V průběhu projektu řídí PO projekt podle zavedených standardů a nese odpovědnost za řádné ukončení projektu. Velikost PO se řídí podle rozsahu projektu a u malých projektů může tuto roli zastávat výlučně vedoucí projektu. Při řízení vašich projektů využívá společnost Ingenics v zásadě zkušené vedoucí projektu a kvalifikované asistenty projektu — na žádost od přípravy projektu až po jeho ukončení, podle vašich individuálních potřeb také jen v jednotlivých fázích projektu.

Závěr
Profesionální podpora řízení projektů od společnosti Ingenics, individuálně sladěná podle vašich požadavků a potřeb, vás rychleji dovede k dosažení vašich cílů. Díky systematické analýze řízení projektu budete mít za několik dnů objektivní představu o stupni zralosti řízení projektu ve vaší firmě a dostanete první doporučení týkající se dalšího rozvoje.

I poté se můžete spolehnout na společnost Ingenics. Její pracovníci vám rádi poskytnou podporu počínaje implementací individuálních projektových procesů přes přizpůsobení individuálním požadavkům a potřebám nebo nový vývoj praktických projektových metod až po zavedení organizační jednotky  za účelem schválení a řízení vašich klíčových projektů. V případě potřeby  vám společnost Ingenics navíc poskytne k dispozici osvědčené vedoucí pracovníky pro další vedení vašich projektů nebo kvalifikované zaměstnance, kteří budou zajišťovat potřebnou podporu řídícím pracovníkům. Specialisty je možné nasadit buď pouze v náběhové fázi nebo kdykoliv během průběhu projektu.

powered by webEdition CMS