Plánování celkového vývoje

Při plánování celkového vývoje průmyslové výroby tvoří základ koncepce vývoje současné i budoucí produkty. Díky mezioborovým zkušenostem jsme schopni vypracovat individuální návrhy řešení, která budou dlouhodobě podporovat rozvoj vaší firmy. Investiční rozhodnutí se tak budou opírat o solidní základ a vývoj výroby bude mít "červenou nit" uzpůsobenou potřebám trhu.

 

V oblasti plánování celkového vývoje disponuje společnost Ingenics rozsáhlými zkušenostmi. Počínaje analýzou a výběrem lokality, kdy je položen základní kámen pro úspěšnou tvorbu hodnot, až po podrobné plánování výroby a procesů nabízí společnost Ingenics AG rozsáhlé spektrum činností. Mezi další klíčové kompetence patří plánování dopravy a poradenství v oblasti výstavby na zelené louce (tzv. green factory).

 

Přehled dalších činností

  • Plánování procesů, struktur a dispozic jako předpoklad výroby zaměřené na tok hodnot
  • Definování hospodárných a energeticky účinných stavebních struktur a výrobních procesů
  • Zohlednění potřeby plochy a prostorových požadavků včetně maximální adaptability v případě budoucích změn
  • Organizační poradenství
  • Koncepce systému práce
  • Specifikace vybavení a zařízení
  • Optimalizace výrobních cyklů a využívání zdrojů
  • „Červená nit“ v oblasti vývoje výroby během výstavby
powered by webEdition CMS