Užitková vozidla

Průmysl užitkových vozidel podléhá mnoha externím vlivům. Regulační opatření ze strany státu jako například emisní předpisy a požadavky na dopravní bezpečnost vyžadují stále další úpravy výrobků. Současně se projevuje také vliv megatrendů panujících na trhu jako je například demografický vývoj, nedostatek zdrojů a klimatické změny, globalizace, urbanizace a v neposlední řadě také digitalizace, jež kladou další požadavky na úpravu výrobků. Společně pak vedou tyto externí vlivy k cyklickému kolísání trhů a stále silnější individualizaci výrobků. 

Již mnoho let patří výrobci nákladních automobilů, ale také výrobci přívěsů, návěsů a příslušenství k zákazníkům společnosti Ingenics.

Na základě těchto zkušeností a referencí vám poskytneme podporu při úspěšném zvyšování efektivity vaší výroby, a to i přes stávající volatilitu trhu. Společnost Ingenics vám jako kompetentní partner - konzultant poskytne potřebné poradenství týkající se výrobních a logistických procesů, ale i v otázkách metodiky design-to-cost, abyste mohli pružně reagovat na změny trhu.

Vytvořením transparentního systému práce — od standardizovaných klíčových procesů v oblasti montáže až po vysoce účinné logistické systémy — a za použití osvědčených metod společnosti Ingenics vybudujeme komplexní systém vyhovující jak individuálním potřebám zaměstnanců, tak i budoucím požadavkům, který bude pro potřeby průmyslu užitkových vozidel dostatečně flexibilní.

V souvislosti s panující globalizací a enormním růstovým potenciálem průmyslu užitkových vozidel v zemích s rozvíjející se ekonomikou tak stále více roste význam těchto trhů i výrobních struktur a jejich procesů.

Budeme vás doprovázet při otevírání stávajících i nových trhů, počínaje plánováním přes podporu při výstavbě výrobních kapacit až po optimalizaci procesů ve stávajících výrobních strukturách napříč celým dodavatelským řetězcem. 

Přitom budete moci vždy čerpat z rozsáhlých (mezi)národních zkušeností společnosti Ingenics souvisejících s mezinárodním plánováním průmyslové výroby, výběrem dodavatelů a rozvojem dodavatelů.

powered by webEdition CMS