Stavebnictví

Díky svým technickým možnostem a know-how v oblasti řízení a logistiky patří německé stavebnictví mezi světovou špičku. Pro stavební projekty je typická jejich komplexnost, doba realizace a s tím spojený vysoký objem investic. Tyto mimořádné požadavky vyžadují odbornou a metodickou kompetenci.

Dále je třeba mít na zřeteli, že stavební opatření jsou často realizována v prostorově omezeném prostředí. Efektivní organizace plochy a procesů z důvodu zajištění optimální realizace staveb je proto důležitým faktorem úspěchu. Společnost Ingenics AG vám přitom poskytne podporu jako partner — konzultant v oblasti Lean Construction a provede optimalizaci vašich stavebních procesů s přihlédnutím k osvědčeným principům štíhlé výroby. V souvislosti s tím probíhá přenos významných prvků Lean Managementu z oblasti výroby na stavby a stavební projekty. Cílem je eliminovat zbytečné plýtvání se zdroji a zaručit dodržení sjednaných termínů. Důležitá je rovněž integrace a kvalifikace všech účastníků stavebního projektu.

Rozsáhlé zkušenosti z různých výrobních provozů dělají ze společnosti Ingenics výkonného kontaktního partnera ve stavebnictví. Díky know-how, odborným znalostem a metodické kompetenci přispívá společnost Ingenics AG k efektivní realizaci vašich stavebních projektů a k zajištění trvalé konkurenceschopnosti.

powered by webEdition CMS