Spotřební zboží a obchod

Snad žádný jiný segment trhu není tak dynamický a proměnlivý jako obchod s rychloobrátkovým zbožím (FMCG). Více než kde jinde vyžaduje proces koncentrace v tomto odvětví flexibilní podnikové struktury, inovativní charakter a mezinárodní zaměření. Dále je třeba mít na paměti, že cykly výrobku se neustále zkracují a naopak rostou požadavky na sociálně udržitelnou a šetrnou výrobu, což staví dané odvětví před další výzvy.

Společnost Ingenics AG vám poskytne plnou podporu a značnou odbornou kompetenci při řešení otázek týkajících se logistiky, plánování výroby nebo administrativy. Spektrum jejích činností sahá od plánování celkového vývoje až po řízení stavebních projektů. Specialisté společnosti Ingenics mají vždy na zřeteli jak aktuální, tak i budoucí požadavky.

V mnoha úspěšně realizovaných projektech si specialisté ze společnosti Ingenics osvojili specifické know-how daného odvětví, které sahá od zvláštností logistických chladicích řetězců až po vybudování závodních prodejen.

powered by webEdition CMS