Energie

Bez ohledu na to, zda se jedná o solární energii, větrnou energii nebo akumulační technologie, platí zejména v čase odklonu od jaderné politiky, že inovativní přístup napomáhá mladým odvětvím k vzestupu. Společnost Ingenics se zaměřila na vývoj a implementaci stabilních a efektivních procesů v oblasti obnovitelných zdrojů a akumulačních technologií. Pomáháme vám rychle implementovat přenosné zkušenosti z jiných odvětví a dosáhnout tak trvalé udržitelnosti a energetické hospodárnosti.

Solární energie
Vysoký stupeň internacionalizace solárního odvětví přiměl např. stále více výrobců energetických zařízení a dodavatelů komponent k tomu, aby přemístili své výrobny do zahraničí. Díky celosvětovému inteligentnímu propojení (tzv. zesíťování) je může společnost Ingenics doprovázet ve všech fázích mezinárodního plánování výroby - od vytipování lokality až po lokální výběr a rozvoj dodavatelů.

Větrná energie
Výrobci větrných elektráren profitují z řešení, která společnost Ingenics vyvinula již v mnoha předchozích projektech v souvislosti se specifickými požadavky na nové technologie jako jsou např. uhlíková vlákna. Know-how společnosti Ingenics nachází ale uplatnění zejména v plánování logistiky, neboť právě doprava velkých a těžkých dílů vyžaduje zvláštní plánování, aby bylo možné zajistit instalaci zařízení tzv. „just in time“.

Akumulační technologie
Společnost Ingenics poskytuje podporu výrobcům a uživatelům bateriových modulů v automobilovém průmyslu při plánování výrobně-technických a logistických procesů. Na základě rostoucí poptávky po bateriových modulech a s ohledem na komplexitu manipulace a instalace komponent vyvinula společnost Ingenics ve spolupráci s partnery standardizovanou montáž bateriových modulů. Hlavními aspekty jsou přitom vysoká disponibilita zařízení, zohlednění požadované bezpečnostní techniky a krátké doby cyklu.

powered by webEdition CMS