Zdravotnická technika

Zdravotnictví je rostoucí trh. K největším inovátorům patří zejména výrobci zdravotnické techniky. Výzkum a vývoj nových zdravotnických výrobků a přístrojů zažívá v současné době obrovský rozmach. Jejich výroba však nutně vyžaduje štíhlé procesy, jež by umožnily získat kapacity a snížit náklady.

Společnost Ingenics vám poskytne podporu při získávání přidané hodnoty v daném odvětví využíváním osvědčených metodik jako např. Lean Management, Lean Office a řízení procesů. Bez ohledu na to, zda se jedná o sériovou nebo speciální strojírenskou výrobu, jsou konzultanti společnosti Ingenics dokonale obeznámeni se všemi úkoly, které musí zákazníci řešit v oblasti výroby. Společnost Ingenics AG pokrývá široké spektrum činností — počínaje rozsáhlým plánováním celkového vývoje přes koncipování kancelářských prostor a laboratoří až po otázky týkající se centrálních oblastí výroby a logistiky. Důraz je přitom vždy kladen na efektivní, prozákaznicky orientovaný další rozvoj vašeho podniku nebo firmy, s nímž je spojen další cíl, a sice zajištění trvalého náskoku před konkurencí. Společnost Ingenics vás bude doprovázet při realizaci vašeho záměru spočívajícího ve spolehlivém zajišťování zdrojů a dodávek po celém světě a vytváření stabilních výrobních procesů a výrobě specifických výrobků pro konkrétní zákazníky. Jako spolehlivý a kompetentní partner vám přitom bude poskytovat potřebnou podporu.

Osvědčená metodika Lean Development, neustále rostoucí mezinárodní síť a nespočet úspěšně realizovaných projektů zaměřených na zvýšení účinnosti a efektivity dělají ze společnosti Ingenics jednoho z předních konzultantů v oblasti zdravotnické techniky.

powered by webEdition CMS