Strojní průmysl a výstavba zařízení/high-tech sektor

Neustále rostoucí tlak na inovace a snižování nákladů na globalizovaném trhu vyžaduje kromě nepřetržitého zvyšování účinnosti a efektivity výroby také nové koncepty v oblasti výzkumu a vývoje.  Strojní podniky a výrobci zařízení v sektoru high-tech profitují z inovačního modelu společnosti Ingenics a získávání značných potenciálů uplatňováním metodiky Lean Development.

V souvislosti s optimalizací vašeho poměru cena - výkon vám poskytne společnost Ingenics podporu při urychlování procesů spojených s realizací zakázek uplatňováním metodiky štíhlé administrativy (Lean Office) nebo při rozšiřování nabídky služeb např. formou společných set-up workshopů určených speciálně pro vaše zákazníky.

Kromě toho vás budeme doprovázet při získávání nových trhů v zemích s rozvíjející se ekonomikou a při zřizování nových výroben po celém světě včetně mezinárodního plánování výroby a výběru a rozvoje dodavatelů od fáze plánování až po vlastní realizaci. 

powered by webEdition CMS