Veřejný sektor, banky a pojišťovnictví

Očekávání vkládaná do hospodárnosti a kvality služeb a organizací veřejného sektoru neustále rostou. V současné době jsou organizace veřejného sektoru — stejně jako ostatní poskytovatelé služeb — konfrontovány s podobnými výzvami. Tlak na snižování nákladů roste, zatímco rozpočty se krátí. Zákazníci, popř. občané navíc očekávají urychlení procesů, větší flexibilitu a zjednodušení komunikace.

Na rozdíl od výrobního procesu je proces vytváření hodnot ve veřejném sektoru, bankovnictví a pojišťovnictví orientován na administrativní procesy. Stejně jako ve výrobě platí, že důraz je kladen na hodnotu, kterou představuje zákazník pro podnik, na vytvoření hodnotového řetězce v co nejkratším možném termínu, snížení byrokratických nákladů, zvýšení spokojenosti zaměstnanců a zákazníků, eliminaci zbytečných nákladů a udržení štíhlé a prozákaznicky orientované organizace. I přes rostoucí tlak na snižování nákladů a krácení rozpočtu (nebo právě proto) je kladen důraz na inovativní řešení, jež by umožnila komplexní optimalizaci procesů a tím i organizací. Aby mohly organizace veřejného sektoru poskytovat služby, které by dokázaly vyhovět i budoucím požadavkům, doporučuje se v závislosti na daném problému zavádět podobná opatření, jež se osvědčila ve výrobních a servisních společnostech. Jedná se například o uplatnění metodiky Lean Management, komplexní optimalizaci obchodních procesů a kvalifikaci zaměstnanců a řídicích pracovníků.

Budoucí koncepce servisních služeb propůjčuje organizacím veřejného sektoru navíc moderní a pozitivní image. To zvyšuje v neposlední řadě atraktivitu zaměstnavatelů jak u stávajících zaměstnanců, tak i u potenciálních pracovníků.

Společnost Ingenics stála v posledních letech u zavádění směrodatných změn jak ve výrobních, tak i v servisních společnostech a podílela se na úspěšné realizaci celé řady trvale udržitelných projektů. Z těchto zkušeností mohou nyní cíleně čerpat také organizace veřejného sektoru a koncipovat své služby tak, aby vyhovovaly budoucím požadavkům. 

Společnost Ingenics vám poskytne potřebnou podporu při plánování a realizaci opatření vedoucích ke zvýšení účinnosti a efektivity, od definování strategie až po podporu při realizaci nebo kvalifikaci vašich zaměstnanců. Z vlastních zkušeností víme, že teprve až komplexní analýza systému vede k úspěchu — a je irelevantní, zda se jedná o soukromé firmy nebo instituce veřejného sektoru.

powered by webEdition CMS