Doprava a logistika

Požadavky průmyslu a obchodu na odvětví dopravy a logistiky neustále rostou. Týkají se především vyšší kvality, urychlení procesů a větší míry individuality a flexibility. V oblasti průmyslu je kladen důraz zejména na synchronní zásobování, popř. zajištění zásobování v přesně stanovených časových intervalech v souladu s potřebami výroby. Při dodržení nejvyšších kvalitativních standardů a zajištění prostorové blízkosti a úzké spolupráce se zadavatelem vedou tato opatření k očekávanému úspěchu.

Společnost Ingenics disponuje odbornými znalostmi v oblasti logistických služeb a má dlouholeté zkušenosti s uplatňováním osvědčených metod a postupů na obou stranách - jako zadavatel i jako dodavatel. Přesně tedy ví, na co se při koncipování logistických služeb zaměřit, aby byla zajištěna jejich konkurenceschopnost. Zejména na rozhraní mezi jednotlivými účastníky řetězce tvorby hodnot může společnost Ingenics vystupovat jako neutrální zprostředkovatel a pomůže vám vyzdvihnout, popř. objevit potenciál k dosažení celkového optima. Poskytneme vám také podporu při vypracování nabídky, během výběrového řízení i v náběhové fázi. Profitujte ze zkušeností, které jsme získali při doprovázení mnoha podniků při jejich outsourcingových rozhodnutích a volbě poskytovatele logistických služeb, a získejte tak skutečnou přidanou hodnotu. Naši specialisté zohledňují při své činnosti také nejnovější poznatky z projektu Průmysl 4.0, například při zpracování a vyhodnocení velkého množství dat (tzv. big data) v reálném čase. Komplexní optimalizace napříč celým logistickým řetězcem je tak zajištěna.

Na základě rozsáhlého spektra činností v oblasti dopravy a logistiky vám může společnost Ingenics jako poskytovatel logistických služeb nabídnout pro konkrétní požadavek vhodné řešení, popř. toto řešení dle potřeby individuálně rozvíjet. Úspěšně používané postupy při zvyšování účinnosti a optimalizaci procesů, uplatnění principů štíhlé logistiky jakož i osvědčené metody (standardizovaná analýza logistických procesů, hodnocení metody měření a analýzy práce nebo analýza toku hodnot) jsou zárukou strukturovaného postupu. Spektrum činností uzavírá profesionální podpora poskytovaná při budování systémů řízení kvality a plánování skladů, skladových zásob a průmyslové výroby - včetně výběru lokality, plánování celkového vývoje a ještě mnohem více.

powered by webEdition CMS