Intralogistika

V sektoru průmyslových závodů a obchodních společností je logistický proces jedním z významných faktorů pro zajištění trvalého úspěchu a prosperity společnosti. Společnost Ingenics si je toho vědoma. Při vytváření materiálových a informačních toků proto důsledně uplatňuje principy tzv. štíhlé logistiky a zaměřuje celý dodavatelský řetězec na vytváření hodnot. Klíčovou oblastí je přitom plánování a optimalizace interních materiálových toků, které mají rozhodující vliv na efektivitu dodavatelského řetězce.

 

Konzultanti společnosti Ingenics vám pomohou optimalizovat interní logistické procesy a zvýšit tak produktivitu a hospodárnost ve vaší firmě. Společnost Ingenics vám může rovněž poskytnout podporu během celého procesu intralogistického plánování nových lokalit nebo rozšíření stávajících lokalit.

Důraz je přitom kladen na fyzické procesy materiálových toků od okamžiku příjmu zboží přes jeho skladování až do místa spotřeby, popř. odeslání jakož i na podpůrné informační toky, které tyto procesy vyvolávají nebo které oznamují jejich realizaci. Je-li definován cílový proces, je třeba upřesnit optimalizované plochy pro provedení procesu a optimalizovat využití zdrojů a zařízení.

Základem plánování intralogistického procesu je uplatňování principů tzv. štíhlé logistiky, které zamezují plýtvání se zdroji a napomáhají k vytváření procesní flexibility. Komplexní posuzování procesů je přitom zaměřeno na dosažení celkového optima logistického systému.


Kromě vytváření koncepce komplexních procesů materiálových toků nabízí společnost Ingenics také podrobné plánování jednotlivých prvků jako např. optimalizaci interních dopravních systémů. To zahrnuje systémy okružního zásobování výroby, dopravní systémy bez řidiče (FTS) a řídicí systém vysokozdvižných vozíků, které je vždy třeba integrovat do celkového materiálového toku. Společnost Ingenics zajišťuje plánování i jednotlivých komponent skladovací techniky jako jsou automatické paletové sklady, komisní systémy nebo řešení v oblasti přepravní techniky.

 

Dalším významným prvkem intralogistického procesu je plánování materiálových zón  v oblasti výroby. Jeho úkolem je zajištění a poskytnutí materiálu a stavebních dílů pro výrobu a montáž na pracovištích a montážních stanicích. Nadřazeným cílem je pak zajištění spolehlivých dodávek. Nezbytným předpokladem je přesné sladění plánování materiálových zón s výrobou a dále jasně definovaná rozhraní.

Jako podpůrný nástroj se v oblasti plánovacích procesů využívá simulace materiálového toku. Slouží k názorné vizualizaci řešení i ke kvantitativnímu zajištění výsledků plánování.

Nejdůležitějším cílem plánování intralogistického procesu je vytvoření efektivních, hospodárných a flexibilních dodavatelských řetězců pro vaši společnost. Společnost Ingenics se již více než 30 let specializuje na oblast intralogistiky a poskytuje svým zákazníkům kompletní podporu včetně školení pracovníků a realizace opatření vedoucích k neustálému zlepšování.

powered by webEdition CMS