Operational Excellence Production

Jestliže si chcete zajistit dlouhodobou konkurenceschopnost vašich výrobních systémů a dále ji rozvíjet, nemusíte vždy provádět kompletní nové plánování. Spíše byste si měli položit otázku, zda je směřování firmy při současné výrobě smysluplné, popř. zda by se nemělo ubírat jiným směrem, jak zvýšit účinnost a zlepšit výkonnost (i v oblasti zákaznické orientace) a flexibilitu. Odpovědi na tyto otázky vám poskytne společnost Ingenics AG jako výkonný kontaktní partner pro vaše projekty zaměřené na zvýšení účinnosti.

Výrobní systém definuje v první řadě vzájemný vztah mezi výrobními zdroji, kterými jsou: člověk, materiál, stroj, okolí a řízení. Zaměření výrobního systému závisí vždy na postavení firmy na trhu. Společnost, která patří mezi přední poskytovatele technologií a která nepotřebuje snižovat náklady a získává marži díky výrobním kompetencím, zaměří svůj systém jiným směrem než firma, která musí šetřit. Společnost Ingenics navíc přizpůsobí výrobní systém tržním podmínkám tak, aby byla zajištěna dlouhodobá konkurenceschopnost vaší firmy. Podle kritérií společnosti Ingenics by měl být výrobní systém zaměřen na tvorbu hodnot a na zákazníka, měl by vyhovovat budoucím požadavkům a zároveň být dostatečně flexibilní a aktivní. Společnost Ingenics přitom vždy klade důraz na to, aby zaměření výroby bylo komplexní, neboť pouze nastavením důsledných standardů a způsobu uvažování ve společnosti lze dosáhnout trvalého zvýšení účinnosti a efektivity.


Poradci společnosti Ingenics AG provedou analýzu stávajícího výrobního systému a ve spolupráci s týmem zákazníka vypracují na základě těchto poznatků realizační plán pro získání potenciálů. Při dalším rozvoji výrobních systémů má společnost Ingenics na zřeteli nejen systém, ale i člověka. Pouze tehdy, pokud člověk a systém tvoří dohromady harmonický celek, je možné zaručit trvalý úspěch a jeho vysokou úroveň.

Pro získání vysoké přidané hodnoty při současném ušetření nákladů je možné optimalizovat různá další opatření, jako je např. zvýšení efektivity zařízení a efektivity zaměstnanců, implementace shopfloor managementu, efektivita materiálu, snížení oběžných zásob a efektivita plochy. Vaši zaměstnanci budou zapojeni do celého vývojového procesu, řídicí pracovníci budou přítomni ve výrobních oblastech a budou okamžitě řešit případné odchylky a přispívat tak k trvalému úspěchu vaší firmy.
powered by webEdition CMS