Řízení dodavatelského řetězce (SCM)

Ucelené a efektivní zaměření stále komplexnějších globálních dodavatelských řetězců je předpokladem pro zajištění trvalé konkurenceschopnosti společnosti. Dopravní, obchodní a informační toky mezi jednotlivými účastníky dodavatelského řetězce musí být optimálně nastaveny tak, aby byly uspokojeny potřeby zákazníků a byla dosažena efektivita nákladů. Hospodárné plánování, optimalizace dodavatelských procesů a uplatňování principů metodiky Lean Management jsou tak klíčovými aspekty řízení dodavatelského řetězce (SCM).  

V oblasti řízení dodavatelského řetězce se naši experti zaměřují na tyto klíčové oblasti: plánování dodavatelského řetězce, řízení zásob, Lean Logistics a outsourcing. Plánování dodavatelského řetězce se může například vztahovat na utváření dodavatelského řetězce v souvislosti se strategickým novým zaměřením výroby a/nebo logistiky. Vytvořením maximální transparentnosti je možné účinně minimalizovat výkyvy v dodavatelském řetězci a v důsledku toho zmenšovat zásoby a optimalizovat využívání zdrojů. Na plánování dodavatelského řetězce navazuje řízení zásob, jehož úkolem je stanovit optimální dosah zásob za účelem snížení vázaného kapitálu při současném zajištění požadované disponibility produktů. Lean Logistics čili štíhlá logistika zahrnuje vytváření logistických systémů a přitom sleduje nadřazený cíl, kterým je zamezení zbytečného plýtvání se zdroji. Tento princip se důsledně uplatňuje napříč celým dodavatelským řetězcem. V oblasti outsourcingu poskytuje společnost Ingenics podporu související s přípravou outsourcingových rozhodnutí a koordinuje výběrová řízení — od vypracování dokumentace výběrového řízení až po výběr poskytovatele služeb. Coby poradenská společnost poskytuje Ingenics poradenství při zpracovávání nabídky, při náběhu spolupráce se zákazníkem a při předkládání smluvně stanovených cílů v oblasti zvyšování účinnosti.

SCM od dodavatele až k zákazníkovi
Díky komplexnímu přístupu uplatňovanému společností Ingenics máte jistotu, že vaše zásobovací procesy budou optimálně nastaveny — od dodavatele až k zákazníkovi. Vytvořením maximální transparentnosti v dodavatelském řetězci a zajištěním efektivní součinnosti mezi všemi účastníky procesu tvorby hodnot dosáhnete optima celkových nákladů ve vašem logistickém systému. Odborníci společnosti Ingenics mají rozsáhlé zkušenosti ve všech oblastech procesu tvorby hodnot i v oblasti intralogistiky. Získejte z toho prospěch i vy!

powered by webEdition CMS