Zvyšovanie účinnosti a efektivity3

Priestor pre trvalo udržateľný úspech a prosperitu vašej

Už viac ako 35 rokov poskytuje spoločnosť Ingenics po celom svete poradenstvo firmám z rôznych odvetví pri plánovaní, optimalizácii a kvalifikácii počas celého procesu tvorby hodnôt.

Spoločnosť Ingenics sa pritom zameriava na tieto tri oblasti: plánovanie výroby, plánovanie logistiky a organizácia práce, pričom spoločným menovateľom týchto kľúčových činností je vždy zvyšovanie účinnosti a efektivity3.

Portfólio služieb uzatvárajú rozhodujúce odborné kompetencie v oblasti Industrie 4.0, interim manažment zodpovedajúci očakávaniam zákazníkov a inžinierske a servisné služby zamerané na konkrétne potreby a požiadavky našich klientov.

Kľúčové činnostiKľúčové oblasti
powered by webEdition CMS