Ingenics s.r.o.

Spoločnosť Ingenics s.r.o. je medzinárodná poradenská firma, ktorá si už 40 rokov úspešne buduje postavenie na trhu ako strategický a projektový partner stredných a veľkých podnikov z rôznych odvetví. Portfólio služieb spoločnosti Ingenics, zahrňujúce strategické poradenstvo, procesné a podnikové poradenstvo, rovnako aj plánovanie a realizáciu, je zamerané na kompletný hodnotový reťazec.

Spoločnosť sa považuje za odborníka a zdroj impulzov v oblasti digitálnej transformácie a vyvíja vždy nové, inovatívne riešenia použiteľné aj pre Priemysel 4.0, s potenciálom pre budúcnosť.

Spoločnosť Ingenics s.r.o., s hlavným sídlom v meste Ulm, zamestnáva celosvetovo viac ako 575 zamestnancov v 15 pobočkách.

Kompetencie
powered by webEdition CMS