Skupina - päť silných značiek pod jednou strechou

Ingenics je silná značka, s ktorou si zákazníci spájajú hodnoty ako kompetencia, inovatívnosť, partnerstvo a aktívny prístup. Pod strechou Ingenics je združených ďalších päť silných značiek, päť spoločností, ktoré vyznávajú rovnaké kľúčové hodnoty: Ingenics Management Consulting, Ingenics Interim Management, Ingenics Digital Solutions, Ingenics Engineering a Ingenics Services.
Týchto päť značiek vyzdvihuje kompetenciu skupiny Ingenics v troch kľúčových oblastiach: plánovanie výroby, plánovanie logistiky a organizácia práce. Navyše svedčí o rozsiahlom know-how skupiny Ingenics v jej kľúčových činnostiach, medzi ktoré patrí plánovanie, optimalizácia a kvalifikácia — a to úplne nezávisle od príslušného odvetvia.
Skupina Ingenics
powered by webEdition CMS