Technológie 3D tlače

4-fázový model pre industrializáciu tlačové 3D technológie

3D tlač patrí k priemyselným technológiám budúcnosti. Preto stojí v súčasnosti stále viac podnikov pred rozhodnutím začať výrobu za pomoci 3D tlače. V tejto situácii teraz spoločnosť Ingenics vyvinula komplexný 4-fázový model industrializácie technológie 3D tlače, ktorý je zatiaľ na trhu jedinečný a ktorý Vás optimálne podporí pri rozhodovaní a následnej implementácii vo Vašom podniku.

Vašou výhodou je, že odborníci spoločnosti Ingenics cielene kombinovali pri vývoji komplexného 4-fázového modelu svoje dlhoročné skúsenosti z projektov plánovania výroby a logistiky s fundovanými znalosťami technológie 3D tlače. Zatiaľ jedinečná metóda na trhu: Zavedenie technológie 3D tlače je u spoločnosti Ingenics od samého začiatku v kontexte plánovania výroby. Vďaka tomu sa efektívne zamedzí izolovanému posudzovaniu technologických a ekonomických hľadísk a všetko sa zjednotí do komplexnej inovatívnej metódy.

Metodický postup vo všetkých štyroch fázach

4-fázový model sa v zásade vyznačuje metodickým postupom vo všetkých štyroch fázach:


1. fáza: Spracovanie individuálnej stratégie 3D tlače

Na prvom mieste 4-fázového modelu stojí spracovanie individuálnej stratégie 3D tlače pre Váš podnik, a to so stálym prihliadaním k všeobecným strategickým otázkam, napr. ako bude technológiu akceptovať trh vo Vašom zákazníckom prostredí a aký je vývojový potenciál rentability. K tomu pristupuje prvotný "čiastkový skríning" pre výber úsekov, ktoré sú vo vašom podniku vhodné pre 3D tlač.

2. fáza: Špecifický výber produktu a jeho vývoj

Čiastkový skríning pokračuje kontinuálne v 2. fáze špecifickým výberom produktu a jeho vývojom, vrátane konštruktívnej optimalizácie vybraných produktov z hľadiska ľahkej konštrukcie a funkčnej integrácie. V 2. fáze sa tiež vykonáva výber aditívnych výrobných postupov vhodných pre Vaše požiadavky s prihliadnutím na počet kusov, materiál a požiadavky na kvalitu.

3. fáza: Detailný plán nových výrobných miest

Ak vychádzame z odpovede na konkrétne otázky - napr. centrálna či decentrálna výroba - nasleduje v 3. fáze detailný plán nových výrobných miest vo Vašom podniku. Podpora spoločnosti Ingenics pritom siaha až po podrobný plán vzhľadu (layout) a zariadenia.

4. fáza: Uvedenie do prevádzky a ďalšia optimalizácia

V priebehu uvedenia do prevádzky definuje spoločnosť Ingenics v záverečnej 4. fáze spoločne s Vami opatrenia, ktoré sú potrebné na ďalšiu optimalizáciu Vašich výrobných procesov a trvalo udržateľnú kvalifikáciu Vašich zamestnancov. Praktická realizácia bezprostredne nadväzuje.

Zhrnutie

Spoločnosť Ingenics Vám ďalej ponúka v podobe svojho 4-fázového modelu industrializácie technológie 3D tlače, ktorý je doposiaľ na trhu jedinečný, kompetentnú a zároveň rozsiahlu poradenskú službu, a to s prihliadnutím na všetky relevantné aspekty z hľadiska celkového kontextu.

Okrem toho čerpáte výhody predovšetkým u otázok technológií vyplývajúcich z technologického partnerstva, ktoré spoločnosť Ingenics uzavrela v roku 2015 so spoločnosťou Laser Zentrum Nord (LZN). Toto laserové centrum LZN je v oblasti 3D tlače považované za jedno z popredných výskumných pracovísk a optimálne dopĺňa hlavnú kompetenciu spoločnosti Ingenics pri spracovaní 4-fázového modelu.

Kontaktujte nás, ak by ste sa chceli dozvedieť viac o téme tlač v 3D.

powered by webEdition CMS