Ingenics a Audi pracujú na riešeniach pre novú kvalitu spolupráce človeka s robotom

Optimalizovaná montáž v kontexte stratégie Priemysel 4.0
V kontexte stratégie Priemysel 4.0 bude hrať optimalizované využitie robotických systémov čoraz dôležitejšiu úlohu. Pre dosiahnutie maximálnej efektivity montáže musia roboti a ľudia spolupracovať oveľa užšie, než ako to bolo a je obvyklé v tradičných továrňach. Spoločnosti Audi a Ingenics pracujú v Ingolstadte intenzívne na nových riešeniach spolupráce človeka s robotom.

Ďalší rozvoj výroby v znamení stratégie Priemysel 4.0 musí umožniť využitie robotov v úzkej spolupráci s ľuďmi bez nákladných ochranných zariadení, takže sa budú ľudia a roboti optimálne a bezpečne dopĺňať. V oblasti finálnej montáže vozidiel identifikuje a analyzuje spoločnosť Ingenics AG v súčasnosti spolu so spoločnosťou Audi AG v Ingolstadte možnosti využitia pre pilotné aplikácie.

Doteraz sa z bezpečnostných dôvodov striktne oddeľovali pracovné miesta určené osobám a robotom. Pracovné úseky boli spravidla vymedzené ochrannými plotmi, aby bolo možné zabrániť kolízii človeka s robotom. V dôsledku toho sa ale tiež zamedzilo tomu, aby sa vyčerpali možnosti významného potenciálu efektívnej a bezproblémovej výroby. Na mnohých miestach sa teraz vytvárajú nové koncepcie spolupráce človeka s robotom. "Spolupráca človeka s robotom sa teraz bude musieť organizovať po novom na veľké vzdialenosti," hovorí projektový manažér spoločnosti Ingenics Thomas Kleinbeck.

Človek v digitálnom priestore
Tam, kde sa dnes človek a robot náhodne stretnú, je obvyklé, že sa stroj zastaví, akonáhle je identifikovaná potenciálne nebezpečná situácia. Následne sa zastaví výroba, prípadne je dočasne úplne ochromená. Pôsobí to takmer anachronicky, zatiaľ čo prebiehajú diskusie o stratégii Priemysel 4.0. "S tým sa už dlhšie nemôžeme uspokojiť," hovorí Thomas Kleinbeck, "naliehavo potrebujeme nové koncepcie ochrany, ktoré dovolia úzku spoluprácu bez zastavenia výroby." Systém musí podľa Thomasa Kleinbecka registrovať aktuálne činnosti, a na základe celkového kontextu a tiež aktuálnej situácie, potenciál ohrozenia exaktne posúdiť. "Štandardizácia ochranných systémov v súlade s kontextom a ich integrácia do inteligentného výrobného prostredia sú predpokladom pre to, aby bolo možné roboty ekonomicky zmysluplne využívať v zmiešanom pracovnom prostredí." Ak sa pracovné úseky človeka a stroja prekrývajú, sú a zostávajú spoľahlivé ochranné systémy nenahraditeľné. "To nechceme a prirodzene nebudeme spochybňovať," hovorí Thomas Kleinbeck. "Usilujeme sa o to, aby nikdy nebolo nutné robota zastaviť alebo ho v jeho činnosti významne obmedziť, aby bola výroba čo najefektívnejšia a výhody človeka a robota optimálne prepojené." Vďaka inteligentnej súhre snímačov, softvéru a robotov s ľahkou konštrukciou môže systém vypočítať všetky riziká a dať podnet k ochranným opatreniam, ktoré predstavujú vybočenie, prispôsobenie rýchlostí a pohybov atď.

Výber a realizácia
Spoločnosť Ingenics AG vypracovala obsiahly katalóg kritérií pre možnú systematickú identifikáciu, analýzu a hodnotenie spolupráce človeka s robotom, pretože pre tzv. kyber-fyzikálne pracovné prostredie je nielen nutné vyvinúť koncepcie, ale tiež ich implementovať a preukázať ich životaschopnosť v praxi. Používaním katalógu kritérií pre montáž sa zo zoznamu možných oblastí použitia identifikujú a klasifikujú potenciálne realistické aplikácie.

Novo vyvinutý nástroj spoločnosti Ingenics hodnotil v prvom kroku montážnu linku spoločnosti Audi v Ingolstadte. Počet vhodných aplikácií bol zoradený do rebríčka. Najvhodnejšie prípady boli skúmané detailnejšie a prezentované zodpovedným osobám spoločnosti Audi, aby o nich mohli rozhodnúť. Pred niekoľkými dňami padlo rozhodnutie, že bude na základe "roadmap" realizované v pilotných projektoch niekoľko týchto aplikácií.

Spoločnosť Ingenics nepochybne disponuje znalosťami a skúsenosťami v oblasti plánovania a realizácie montáže, ktoré sú pre hodnotenie aplikácií spolupráce človeka s robotom nenahraditeľné. Spoločne s špecifickými odbornými znalosťami o vlastnostiach robotov určených pre spoluprácu s človekom a systematickým postupom pri analýze a hodnotení ponúka poradenský podnik všetky predpoklady pre to, aby bola realistická rýchla a transparentná identifikácia možných prípadov využitia spolupráce človeka s robotom a ich realizácia. "Spoločnosť Audi by chcela rýchlo aplikácie realizovať", hovorí Key Account Manager Tobias Katai. "Vďaka definovanej roadmap zaistíme, aby rýchlej realizácii nestálo nič v ceste." Dr. Veit Rückel, odborný projektový vedúci systémov spolupráce robota s človekom v spoločnosti Audi dodáva: "Spolupráca so spoločnosťou Ingenics AG bola vďaka vysokej odbornej kompetencii poradcov veľmi konštruktívna a účelná. Prispela k tomu, že je spoločnosť AUDI AG schopná, zachovať si u aplikácií spolupráce človeka s robotom 'technický náskok', ktorý si manažment vytýčil ako svoje motto. "

powered by webEdition CMS