Plánovanie a riadenie výroby

Ingenics Digital Solutions spája kompetencie a vyvíja komplexné riešenie pre zákazníkov

Väčšina výrobných závodov dnes stojí pred výzvou úspešného zvládnutia stále sa zvyšujúcej rozmanitosti variantov a nižšieho počtu kusov. Plánovanie a riadenie výroby sa vďaka tomu stáva tiež zložitejšie. Advanced Planning Systeme sľubujú nápravu - ale bez adaptácie procesov, pružnosti výroby a kvalifikácie zamestnancov predstavujú tieto systémy v najlepšom prípade iba čiastkové riešenie. Komplexnú metódu riešenia oproti tomu ponúkajú odborníci zo spoločnosti Ingenics Digital Solutions tým, že cielene spájajú svoje medziodborové kompetencie a vyvíjajú trvalo udržateľné úspešne riešenia pre zákazníkov s vysoko efektívnym využitím inovatívnych technológií.

Adaptácia výrobných procesov na znížený počet kusov stavia operatívne vybavenie zákaziek v rámci shop floor výrobných podnikov pred úplne nové výzvy. Preto je pre zákazníkov i pre nás samotných nevyhnutne nutné ísť pri plánovaní a riadení výroby novými cestami.

 

Metodický a štruktúrovaný postup, individuálne zladený s požiadavkami zákazníkov

Experti zo spoločnosti Ingenics DigtalSolutions teraz na základe týchto poznatkov spojili kompetencie z oblastí Competence Centern Industrial Engineering, Operational Excellence, Supply Chain Management, Intralogistik a tiež IT a procesy - a môžu tak zákazníkom ponúknuť na mieru šité komplexné riešenia s vysoko efektívnym využitím inovatívnych technológií.

Postupuje sa pritom tak, ako sú ľudia u Ingenics zvyknutí, vždy metodicky a štruktúrovane, ale individuálne podľa potrieb a požiadaviek daného zákazníka. V jednotlivom prípade to konkrétne znamená, že sa po analýze aktuálnej zákazníckej situácie interdisciplinárne spracuje optimálna kombinácia digitalizácie, shop floor manažmentu, plánovania výroby a riadenia materiálového toku. A to všetko s cieľom, aby mohol byť zákazník v budúcnosti efektívne a s najvyššou kvalitou dodávky agilný na trhu aj pri vysokej rozmanitosti variantov a malom počte kusov.

Zhrnutie

Zákazníci tu profitujú oveľa viac z jedinečnej kombinácie znalosti procesov, odvetví a technológií, ktorými spoločnosť Ingenics disponuje ako jeden z mála poskytovateľov služieb na trhu. Navyše k tomu pristupuje ešte ľudský prvok. Kladieme totiž zásadne veľký dôraz na to, aby si vedľa systémových optimalizačných opatrení neustále zvyšovali kvalifikáciu tiež pracovníci, a tak boli schopní v budúcnosti sami optimálne nové systémy obsluhovať a podľa potreby ich mohli spoločne s nami ďalej rozvíjať.

powered by webEdition CMS