Ingenics Digital Solutions poskytuje inovatívne poradenstvo pre IT a procesy

Spoločnosť Ingenics Digital Solutions vyvíja a implementuje na pozadí stratégie Priemysel 4.0 všeobecne platné riešenia v súlade s praxou v oblastiach výroby, logistiky a organizácie. Ingenics Digital Solutions má za cieľ zvyšovanie efektivity vo výrobe a správe za pomoci vhodného poradenstva, čo sa týka IT a procesov, a zabezpečenie cesty pre vysoko efektívne procesy v rámci kompletnej Supply Chain.

Pritom platí zásada "IT enables process". To znamená, že experti Ingenics Digital Solutions nepretržite overujú inovatívne technológie z hľadiska ich schopnosti utvárať procesy a metódy best practice ešte lepšie, pružnejšie a efektívnejšie a pri výbere koncepcie riešenia IT pre príslušnú úlohu na to berú ohľad.

Spracovanie individuálnej Strategy Roadmap 4.0

K metodickému postupu patrí pre spoločnosť Ingenics Digital Solutions spracovanie individuálnej Strategy Roadmap 4.0. Tá obsahuje analýzu potrieb, určenie lokality a definíciu potreby úpravy. Kvalifikácia pracovníkov, ktorá je pre tento prípad u zákazníkov potrebná, sa vykonáva prostredníctvom Ingenics Academy.

powered by webEdition CMS