Ingenics Engineering

V rámci svojej činnosti využíva Ingenics Engineering portfólio spoločnosti Ingenics ManagementConsulting, ako aj Ingenics DigitalSolutions. Ingenics Engineering sa zaoberá realizáciou konkrétnych veľkých projektov s dojednanými cieľmi (termíny, kvalita, náklady) v oblasti plánovania výroby, logistiky a organizácie práce. Pritom integruje činnosti z rôznych odvetví do jednotného komplexného balíčka. Úlohu kompetentného partnera v oblasti ďalšieho vzdelávania pre našich zákazníkov aj tu zabezpečuje Ingenics Academy.

powered by webEdition CMS