Ingenics Management Consulting

Spoločnosť Ingenics Management Consulting poskytuje zákazníkom poradenstvo počnúc strategickým rozvojom až po implementáciu s cieľom zvyšovať účinnosť a efektivitu v oblastiach ako je plánovanie výroby, logistika a organizácia práce. To znamená integrované formovanie celého procesu tvorby hodnôt, poradenstvo v oblasti logistiky zahŕňajúce vytváranie procesov aj ich realizáciu a komplexné poradenstvo v oblasti pracovného hospodárstva a organizácie práce. Potrebnú kvalifikáciu pracovníkov na strane zákazníka zaisťuje Ingenics Academy.
powered by webEdition CMS