Ingenics Services

Nemecké hospodárstvo naliehavo potrebuje kvalifikované pracovné sily. My ich máme — zamestnancov disponujúcich metodickou kompetenciou pre akékoľvek plánovanie v kľúčových oblastiach ako je plánovanie výroby, logistika a organizácia práce. Okrem toho poskytuje Ingenics Services svojim zákazníkom kapacitnú podporu v oblasti IT poradenstva a procesného poradenstva, techniky a facility managementu. Zameriava sa pritom predovšetkým na automobilový priemysel, strojársky priemysel a letectvo.

Prehľad činností poskytovaných Ingenics Services:
Plánovanie výroby
 • Plánovanie výrobných programov, riadenie nábehu

 • Plánovanie výroby (konvenčné a CFK)

 • Plánovanie výrobných prostriedkov
 • Plánovanie montáží, zariadení a strojov
 • Plánovanie dizajnu, vybavenia a zariadenia
 • Časové štúdie a hodnotenia procesov podľa metodiky MTM

 

Plánovanie logistiky
 • Plánovanie poskytnutia materiálu / intralogistika
 • Plánovanie materiálových zásob a materiálových tokov
 • Plánovanie a riadenie obalového hospodárstva
 • Riadenie kapacít a dodávateľského reťazca
 • Plánovanie dopravy
 • Riadenie nábehu

 

Podpora riadenia projektov
 • Plánovanie výrobných liniek
 • Podpora projektového riadenia
 • Optimalizácia procesov
 • Plánovanie a riadenie projektov
 • Príprava a realizácia seminárov a súvisiacich následných činností

 

Riadenie kvality
 • Predbežné plánovanie kvality
 • Riadenie kvality vo výrobe (APQP, 8D správa)
 • Riadenie kvality v oblasti logistiky / dodávateľského reťazca
 • Plánovanie procesu kvality
 • Vypracovanie a sprevádzanie opatrení v oblasti FMEA a KVP

 

My z Ingenics Services sme si vedomí toho, že mimoriadne projekty môžu byť úspešné len vtedy, ak ľudia, ktorí na nich pracujú, s nimi budú v dokonalom súlade. Sú to koniec koncov práve oni, na ktorých záleží. A iba oni a výsledok ich práce vás môžu posunúť ďalej a posilniť vaše postavenie voči konkurencii.

Naši zamestnanci a kolegovia sú vám radi k dispozícii a ponúkajú svoje vedomosti, odborné znalosti aj pružné uvažovanie. Kedykoľvek, kdekoľvek a ako dlho to budú vaše projekty vyžadovať.

Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť. Kladieme veľký dôraz na otvorenú vzájomnú komunikáciu, ale aj na tradičné hodnoty ako je rešpekt, čestnosť, poctivosť a partnerský prístup. Naše konanie sa riadi hodnotami definovanými pre spoluprácu s zamestnancami a zákazníkmi. Tieto hodnoty sú uspôsobené špecifickým požiadavkám prostredia, v ktorom Ingenics Services realizuje svoje aktivity, a majú pre nás mimoriadny význam. Týmito hodnotami sú: aktívny prístup, partnerstvo a pružnosť.

Svoje otázky vkladajte priamo do kontaktného formulára. Ihneď potom vás budeme kontaktovať a zodpovieme vám podrobne vaše otázky a objasníme prípadné nejasnosti.

powered by webEdition CMS