Členstvo

Od svojho založenia v roku 1979 spolupracuje spoločnosť Ingenics úzko s odborovými zväzmi, vysokými školami a výskumnými ústavmi.

Z tejto spolupráce tak majú prospech okrem iného aj zákazníci spoločnosti Ingenics, ktorí môžu využívať najnovšie ekonomické poznatky a metódy a implementovať ich priamo do výrobkov a služieb a týmto inovatívnym prístupom si tak trvale zabezpečiť úspešnosť svojich projektov.

Prehľad členstva v odborových zväzoch

powered by webEdition CMS