Ocenenia

Ďalším významným faktorom úspechu spoločnosti Ingenics je jej neustály rozvoj. To platí nielen vo vzťahu k našim zákazníkom, ale aj pre celú spoločnosť.

Aby zamestnanci spoločnosti Ingenics mali vždy zaistené optimálne pracovné podmienky, snažíme sa o ich nepretržité zlepšovanie. Najlepším dôkazom tohto úsilia sú mnohé ocenenia udelené našej spoločnosti — od certifikátu "najlepší zamestnávateľ — inžinierske profesie" až po certifikát auditu "rodina a zamestnanie" udeľovaný za mimoriadne pre-rodinne orientovanú personálnu politiku.

Prehľad získaných ocenení

Germany’s best business consultants for 2015
Germany’s best business consultants for 2015
Germany’s best business consultants for 2015 – including the Ingenics AG – were recently honored by magazine publishers from “brand eins Wissen” and “Statista”. Here, roughly 15,000 consultancies with expertise in operations management were evaluated. And Ingenics received the best rating of all - being awarded three stars (from three possible).
Excellent seal educational and talent management 2015
Pečať excelentnosti za riadenie vzdelávacích procesov a talentov 2015
Do súťaže Nemecká cena za vzdelávanie 2015 sa prihlásilo celkom 171 spoločností, ocenenie však získalo iba 14 z nich. Pod záštitou Spolkového ministerstva pre vzdelanie a výskum a na základe vedecky evaluovanej a v praxi osvedčenej metódy oceňovania zvolil tím odborníkov víťaza. Spoločnosti, ktoré sa umiestnili na víťazných priečkach, predtým úspešne absolvovali niekoľkostupňové výberové konanie.
Ingenics is Top Employer for Engineers 2015
Prvé miesto: Spoločnosť Ingenics AG bola certifikovaná ako najlepšia nemecká spoločnosť v kategórii inžinierskych profesií
Spoločnosť Ingenics bola ocenená ako najlepší zamestnávateľ v kategórii inžinierskych profesií v Nemecku za rok 2015. Uznávaný titul jej udelila medzinárodná organizácia Top Employers Institute 19. februára 2015 v Düsseldorfe.
Certificate Techniker Health Insurance
Certifikát Technickej zdravotnej poisťovne
Spoločnosť Ingenics AG preukázala, že zdravie zamestnancov má vo firemnej kultúre vysokú prioritu.
V spolupráci s Technickou zdravotnou poisťovňou vznikol projekt BGM. Rok 2015 bude prebiehať v spoločnosti Ingenics v znamení "pohybu".
Kununu Open Company | November 2014
Otvorená spoločnosť (Kununu)
V novembri 2014 bola spoločnosti Ingenics udelená na webe Kununu pečať kvality Otvorená spoločnosť. Toto ocenenie získavajú spoločnosti za transparentné a aktívne konanie.
no-img
Najlepší zamestnávateľ - inžinierske profesie 2014
Spoločnosť Ingenics získala ocenenie "Najlepší zamestnávateľ - inžinierske profesie 2014". Z pohľadu medzinárodnej organizácie Top Employers Institute, ktorá jej tento uznávaný titul udelila 6. marca 2014 v Düsseldorfe, presvedčila spoločnosť Ingenics AG ako zamestnávateľ personálnym manažmentom na najvyššej úrovni. "Toto vyznamenanie je ocenením našej každodennej práce a určite nám pomôže pri hľadaní nových inžinierov", povedal potešene personálny riaditeľ spoločnosti Ingenics Manfred Loistl.
no-img
Najlepšia poradenská spoločnosť - management consulting 2013/2014
Spoločnosť Ingenics AG získala pečať kvality "Najlepšia poradenská spoločnosť 2013/2014", ktorá sa udeľuje za najlepšie výsledky v oblasti poradenstva stredným podnikom. 
no-img
Certifikát auditu rodina a zamestnanie
Spoločnosť "berufundfamilie gemeinnützige GmbH" udelila spoločnosti Ingenics AG certifikát o úspešnom vykonaní auditu rodina a zamestnanie. V rámci auditu boli posudzované ponuky týkajúce sa zlučiteľnosti práce a rodiny a boli stanovené ďalšie ciele na podporu zosúladenia rodinných potrieb zamestnancov. Z toho plynúce opatrenia v oblasti pre-rodinne orientovanej personálnej politiky by mali byť realizované v horizonte troch rokov.
no-img
Otvorená spoločnosť (Kununu)
V máji 2013 bola spoločnosti Ingenics udelená na webe Kununu pečať kvality Najlepšia spoločnosť. Toto vyznamenanie získavajú spoločnosti od zákazníkov ako ocenenie svojich mimoriadnych zamestnávateľských kvalít.
no-img
Najlepší zamestnávateľ - inžinierske profesie 2013
Spoločnosť Ingenics AG získala ocenenie "Najlepší zamestnávateľ - inžinierske profesie 2013" a obsadila prvé miesto v kategóriách "Vzdelanie a vývoj" a "Možnosti profesijného rozvoja". "Organizácia CRF Institute blahoželá spoločnosti Ingenics AG k úspechu, ktorého sa jej podarilo dosiahnuť v rámci nášho projektu. Spoločnosti, ktoré získali certifikát "Najlepší zamestnávateľ - inžinierske profesie 2013", preukázali, že sú inovátormi nielen vo svojej oblasti podnikania. Všetky ocenené spoločnosti sa vyznačujú vysokou orientáciou na zamestnancov, nadpriemernými výkonmi zamestnávateľov a dosahujú špičkových štandardov v oblasti personálneho manažmentu na medzinárodnej úrovni.
powered by webEdition CMS