Profil spoločnosti

Poslanie
„Už viac ako 35 rokov poskytuje spoločnosť Ingenics po celom svete poradenstvo firmám z rôznych odvetví pri plánovaní, optimalizácii a kvalifikácii počas celého procesu tvorby hodnôt. Cieľom našich poradenských služieb je zabezpečenie trvalo udržateľného úspechu a prosperity podnikov a firiem. Naše know-how, metodická kompetencia a komplexný prístup sú pre našich zákazníkov nielen zárukou a záväzkom ukončenia projektu, ale tiež im zaisťujú vysokú úroveň individuálneho riešenia problému a partnerský prístup."
no-img
Oliver Herkommer, CEO
no-img
Manfred Loistl, CHRO
Kľúčové hodnoty

"V zásade možno vyjadriť identitu a charakter spoločnosti Ingenics najlepšie pomocou týchto štyroch kľúčových hodnôt: inovatívnosť, aktivny prístup, kompetencia a partnerstvo. Naši zamestnanci realizujú a zachovávajú tieto kľúčové hodnoty každý deň na všetkých úrovniach spoločnosti s víziou, že sa poradenská spoločnosť Ingenics stane pre zákazníkov v oblasti zvyšovania účinnosti a efektivity kontaktným aj realizačným partnerom číslo jeden."

Odvetvie, technológia a kompetencia
"Od automobilového priemyslu cez obnoviteľné zdroje až po administratívu a finančníctvo: pôsobíme v rôznych odvetviach a pritom nepretržite rozvíjame naše kompetencie. Spoločnosť Ingenics má tak neustále k dispozícii aktualizované informácie a rada vám poskytne podporu využitím najmodernejších technológií a rozsiahleho know-how, napr. v oblasti uhlíkových vlákien alebo alternatívnych pohonov. "
no-img
Andreas Hoberg, CSO
powered by webEdition CMS