Alternatívne pohony

Vývoj nových automobilových konceptov nie je u dodávateľov automobilového priemyslu zďaleka len záležitosťou oddelenia výskumu a vývoja. V mnohých prípadoch je potrebné vypracovať úplne nové podnikové stratégie. Spoločnosť Ingenics vám pomôže naštartovať nevyhnutný proces zmien, identifikovať nové príležitosti na trhu a dôsledne ich využívať.

Analýza trhu
V súvislosti s ďalším rozvojom konceptov mobility a pohonov sa otvárajú podnikom takmer zo všetkých odvetví nové trhové perspektívy. Spoločnosť Ingenics identifikuje potenciály budúceho vývoja ako pre klasických dodávateľov OEM, tak aj pre poskytovateľov v oblasti elektrickej infraštruktúry a spolu s vami vypracuje strategické zameranie vášho procesu tvorby hodnôt.

Vývoj výroby
Vďaka profesionálnemu plánovaniu vývoja výroby vám spoločnosť Ingenics navyše pomôže nielen zvládnuť budúce výzvy spojené s náročnou reštrukturalizáciou vašej výroby, ale aj ich využiť na dosiahnutie trvalej flexibility a stabilizácie všetkých procesov. Faktor úspešnosti pre tých, ktorí chcú teraz rozšíriť spektrum ponúk, aj pre tých, ktorých súčasnou prioritou je zvýšenie výroby.

Optimalizácia procesu tvorby hodnôt
Optimalizujte svoj proces rozšírenia alebo nového zamerania výroby. Nebojte sa spochybniť všetky úrovne doterajšieho procesu tvorby hodnôt, podrobiť ich konkrétne štruktúrovanej a štandardizovanej analýze a na tomto základe stavajte budúce úspechy. Spoločnosť Ingenics ako kompetentný partner vám bude poskytovať potrebnú podporu počas celého procesu optimalizácie.

Plánovanie a realizácia integrácie
Zabezpečíme komplexnú realizáciu vášho zamerania na alternatívne koncepcie pohonov — počnúc štandardizovanou štruktúrou plánovania až po riadenie nábehu výroby.

Využite naše skúsenosti, ktoré sme získali počas úspešnej realizácie projektov pre výrobcov OEM, subdodávateľov a podniky strednej veľkosti.
powered by webEdition CMS