Plánovanie montáží

Dosahujete optimálne pridané hodnoty v každom výrobnom cykle?
V súvislosti so začatím digitálnej výroby odpovedá spoločnosť Ingenics na túto otázku našou kľúčovou kompetenciou v oblasti plánovania montáží: analyzujeme, plánujeme a realizujeme váš optimálny proces tvorby hodnôt až priamo do miesta prevádzky.

Stratégia
Na základe systematickej analýzy výrobných štruktúr a porovnaním stratégií vám spoločnosť Ingenics dá odporúčania ohľadom technologickej koncepcie výroby a výrobných štruktúr. Spolu s vami vyvinieme riešenie pre dosiahnutie optimálneho podielu pridanej hodnoty, o.i. na základe našich kritérií a ukazovateľov.

Na základe profesionálnych analýz vypracujú skúsení poradcovia spoločnosti Ingenics budúce výrobné štruktúry a efektívne a podrobné realizačné scenáre.

Na základe profesionálnych analýz  a ukazovateľov vypracujú skúsení poradcovia spoločnosti Ingenics spolu s vami budúce výrobné štruktúry a podrobné realizačné scenáre.

  • Koncepcia výrobku prispôsobená výrobným podmienkam
Už vo fáze vývoja výrobku rozhodujete o tom, aký bude neskôr podiel pridanej hodnoty. Spoločnosť Ingenics vám poskytne poradenstvo pri koncipovaní výrobku, od ktorého sa budú neskôr odvíjať vysoko efektívne montážne procesy.

  • Sledovanie hospodárnosti a analýza "Make-or-Buy"
Na základe spoločného definovania podielu pridanej hodnoty a vlastného podielu na výrobe vypracuje spoločnosť Ingenics jasne štruktúrované rozhodovacie postupy pre ďalšiu koncepciu výrobného procesu.

  • Technológia
Cieľom spoločnosti Ingenics je efektívna a nákladovo optimálna realizácia montáže. Radi prevezmeme celý proces — počnúc definovaním a špecifikáciou výrobných technológií a výrobných systémov cez výberové konanie až po spoľahlivú výrobu nasledujúcu po úspešnom nábehu.

  • Plánovanie stavu zamestnancov
So zreteľom na dlhodobé výrobné ukazovatele stanoví spoločnosť Ingenics spolu s vami optimálnu štruktúru zdrojov vo výrobe, na základe ktorých budú realizované efektívne procesy priamo v prevádzke.

Realizácia
  • Plánovanie realizácie a vykonanie realizácie
Prevezmeme za vás realizáciu výrobného procesu vo všetkých fázach projektu, a to ako v rámci plánovania nového procesu, tak aj pri optimalizácii procesu alebo plánovaní integrácie. Vďaka štandardizovanému riadeniu projektov v spoločnosti Ingenics dosiahnete rýchlejšie optimálne procesy spojené s tvorbou hodnôt.

Skúsení poradcovia spoločnosti Ingenics riadia v medzinárodnom prostredí realizáciu moderných a efektívnych výrobných zariadení, moderných dopravných technológií a inovatívnych prevádzkových prostriedkov a zaisťujú tak dosiahnutie efektívnych výsledkov pri plánovaní montáží.
powered by webEdition CMS